BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg

I.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgłoszenie złego stanu nawierzchni drogi (śliska, nieprzejezdna z powodu zasp śnieżnych itp.) należy dokonywać telefonicznie. Powinno ono zawierać: • nazwę ulicy, lub dokładne określenie jej odcinka, • od jak dawna trwa taki stan rzeczy, • imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz numer telefonu kontaktowego.

II. OPŁATY

Opłaty nie pobiera się.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, Kancelaria. tel. 23 654 64 33 wew. 704

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz.  8.00- 16.00,

we wtorki w godz. 8.00 - 18.00

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Komunalnej pokój 11

IV. Osoba do kontaktu

 Barbara Wilamowska Inspektor ds. utrzymania dróg

pokój nr 11, tel. 23 654 32 96 wewnętrzny 311

adres e-mail: barbara [dot] wilamowskaatmlawa [dot] pl

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zgłoszenie natychmiast przekazuje się do realizacji firmie prowadzącej zimowe utrzymanie dróg gminnych. Dalsze postępowanie powinno być zgodne z zapisami umowy pomiędzy Urzędem Miasta a w/w firmą.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie podlega

VII. UWAGI

1) Po zgłoszeniu należy oczekiwać na jego wykonanie,

2) Odebrać informację o sposobie załatwienia sprawy.

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Poiotr Tomaszewski
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 17.12.2007 11:22:15
Data publikacji informacji: 17.12.2007 11:22:15
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2018 09:58:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
23.11.2018 09:58:27 Monika Kucka edycja strony
18.04.2018 16:12:09 Cezary Lewandowski edycja strony
02.10.2017 15:23:40 Monika Kucka edycja strony
10.07.2017 08:15:20 Monika Kucka edycja strony
10.07.2017 08:14:02 Monika Kucka edycja strony
07.07.2017 12:52:39 Monika Kucka edycja strony
06.07.2015 13:18:44 Grzegorz Malon edycja strony
17.12.2007 11:22:15 root@npc.pl strona została dodana