Zgłaszanie nowych stanowisk IGO do gminy | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zgłaszanie nowych stanowisk IGO do gminy

Zgłaszanie nowych stanowisk IGO do gminy

Informacje o znanych stanowiskach IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski na terenie Polski są dostępne na portalu Geoserwis.

Kto stwierdzi obecność tych gatunków w środowisku na nowych stanowiskach niezwłocznie zgłasza ten fakt gminie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres lub siedzibę, lub adres poczty elektronicznej, lub numer telefonu zgłaszającego;
  2. nazwę IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski;
  3. liczbę okazów IGO lub określenie zajmowanej przez nie powierzchni, o ile jest to możliwe do ustalenia;
  4. miejsce i datę stwierdzenia obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski;
  5. fotografię potwierdzającą obecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski, w przypadku gdy została wykonana.

Zgłoszenia można przekazać do gminy na piśmie albo w formie elektronicznej, np. na elektroniczną skrzynkę podawczą lub na adres poczty elektronicznej.

W tym celu można skorzystać z szablonu.

Następnie gmina przekazuje zgłoszenie zgodnie z powyższym szablonem organowi właściwemu do wprowadzenia tych danych do Centralnego Rejestru Danych o IGO. Dane o stwierdzeniach IGO wprowadzone do Rejestru są widoczne w Geoserwisie.

Po wprowadzeniu danych do Centralnego Rejestru Danych o IGO, gmina informuje podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie działań zaradczych o stwierdzeniu obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski rozprzestrzenionego na szeroką skalę oraz o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych.

Jeżeli podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie działań zaradczych (inny niż dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu morskiego i GIRM) stwierdzi nieobecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski w miejscu wskazanym w Centralnym Rejestrze Danych o IGO, informuje o tym RDOŚ.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 29.06.2022 09:59:45
Data publikacji informacji: 29.06.2022 09:58:24
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:09:36
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:09:36 admin_vobacom edycja strony
29.06.2022 09:59:45 Grzegorz Malon strona została dodana