BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej w celu wydzielenia miejsc parkingowych jako wyłączność

I.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek:

- o wydanie zezwolenia zajęcia pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej w celu umieszczenia reklam

Załączniki:

- 2 egz. mapki 1:500 z zaznaczeniem miejsca lokalizacji reklamy

- 2 egz. projektu graficznego reklamy - zgłoszenie ustawienia reklam w Starostwie Powiatowym w Mławie

- zgoda właściciela urządzenia (np. słupy oświetleniowe – Zakład Energetyczny)

II. OPŁATY

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyliczona zgodnie z uchwałami wymienionymi w załączniku.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, Kancelaria. tel. 23 654 64 33 wew. 704

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz.  8.00- 16.00, we wtorki w godz. 8.00 - 18.00

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój 11.

IV. Osoba do kontaktu

 Barbara Wilamowska Inspektor ds. utrzymania dróg

pokój nr 11, tel. 23 654 32 96 wewnętrzny 311

adres e-mail: barbara [dot] wilamowskaatmlawa [dot] pl

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 Do 30 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława.

VII.  UWAGI

1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy dokonać na konto Urzędu Miasta bądź w kasie Urzędu po wydaniu decyzji, 2. Zgłosić zakończenie robót, 3. Uczestniczyć w odbiorze wykonanych robót. 

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Tomaszewski
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 17.12.2007 10:42:16
Data publikacji informacji: 17.12.2007 10:42:16
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2018 10:06:53
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
23.11.2018 10:06:53 Monika Kucka edycja strony
19.04.2018 09:03:46 Monika Kucka edycja strony
02.10.2017 16:01:23 Monika Kucka edycja strony
10.07.2017 08:38:41 Monika Kucka edycja strony
07.07.2017 13:35:37 Monika Kucka edycja strony
07.07.2017 13:34:00 Monika Kucka edycja strony
06.07.2015 13:02:44 Grzegorz Malon edycja strony
17.12.2007 10:42:16 root@npc.pl strona została dodana