BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej w celu umieszczenia stoiska handlowego, usługowego i innych

I.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek:

- o wydanie zezwolenia zajęcia pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej w celu umieszczenia stoiska handlowego, usługowego i innych

Załączniki:

- 2 egz. mapki 1:500 z zaznaczeniem miejsca lokalizacji stoiska

II. OPŁATA

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyliczona zgodnie z uchwałami wymienionymi w załączniku.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, Kancelaria. tel. 23 654 64 33 wew. 704

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz.  8.00- 16.00, we wtorki w godz. 8.00 - 18.00

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój 11.

III. Osoba do kontaktu

Barbara Wilamowska Inspektor ds. utrzymania dróg

pokój nr 11, tel. 23 654 32 96 wewnętrzny 311

adres e-mail: barbara [dot] wilamowskaatmlawa [dot] pl

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

Do 30 dni

V. TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mławy.

VI. UWAGI

1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy dokonać na konto Urzędu Miasta bądź w kasie Urzędu po wydaniu decyzji,

2. Zgłosić zakończenie robót,

3. Uczestniczyć w odbiorze wykonanych robót. 

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Tomaszewski
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 17.12.2007 11:05:39
Data publikacji informacji: 17.12.2007 11:05:39
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2018 10:03:54
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
23.11.2018 10:03:54 Monika Kucka edycja strony
19.04.2018 08:26:29 Monika Kucka edycja strony
02.10.2017 15:48:58 Monika Kucka edycja strony
10.07.2017 08:30:22 Monika Kucka edycja strony
07.07.2017 13:26:21 Monika Kucka edycja strony
06.07.2015 12:32:31 Grzegorz Malon edycja strony
06.07.2015 11:46:06 Grzegorz Malon edycja strony
17.12.2007 11:05:39 root@npc.pl strona została dodana