BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
2) adres do korespondencji, dane kontaktowe;
3) informacje o wpisie do CEIDG lub KRS, jeżeli są wymagane;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
5) określenie rodzaju transportu drogowego;
6) przebieg linii komunikacyjnej(opis trasy);
7) określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

1) informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;

2) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

4) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającym;

5) kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób;

6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z tego zezwolenia;

7) pełnomocnictwo;
 
8) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku składania pełnomocnictwa

OPŁATY
Opłata za wydanie zezwolenia na okres 5 lat wynosi 50% odpowiedniej opłaty dla przewozu regularnego
Opłata za wypis -1% zezwolenia
Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miasta Mławy lub na konto Urzędu Miasta w Mławie:
nr konta 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 Santander Bank Polska SA

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Kancelaria Urzędu Miasta
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mława
Telefon:  23 654 64 33 wew. 704
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00; wtorek od 08:00 do 18:00

OSOBY DO KONTAKTU

1. Anna Sokołowska ( Inspektor ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew. 110

2. Oliwia Żaboklicka (Młodszy Referent ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew 110

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• termin załatwienia: 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY
• Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r.poz.2140 tj.z późn. zm.)

UWAGI
- decyzję odbiera się w pok. nr 16 (Wydział Organizacyjny)

Podmiot udostępniający informację: Anna Sokołowska
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: Anna Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 10.06.2020 10:55:36
Data publikacji informacji: 10.06.2020 10:51:58
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2021 12:49:18
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
21.09.2021 12:49:18 Oliwia Żaboklicka edycja strony
21.09.2021 12:48:06 Oliwia Żaboklicka edycja strony
21.09.2021 12:42:23 Oliwia Żaboklicka edycja strony
21.09.2021 12:28:37 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:47:03 Oliwia Żaboklicka edycja strony
12.10.2020 10:53:39 Anna Sokołowska edycja strony
10.06.2020 10:55:36 Anna Sokołowska strona została dodana