Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
2) adres do korespondencji, dane kontaktowe;
3) informacje o wpisie do CEIDG lub KRS, jeżeli są wymagane;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
5) określenie rodzaju transportu drogowego;
6) przebieg linii komunikacyjnej (opis trasy);
7) określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

1) informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
2) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
4) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającym;
5) kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób;
6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z tego zezwolenia;
7) pełnomocnictwo;
8) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku składania pełnomocnictwa

OPŁATY

  • do 1 roku – 50 zł
  • do 2 lat – 75 zł
  • do 3 lat – 100 zł
  • do 4 lat – 125 zł
  • do 5 lat – 150 zł

Opłata za wypis -1% zezwolenia
Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miasta Mławy lub na konto Urzędu Miasta w Mławie:
nr konta 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 Santander Bank Polska SA

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Kancelaria Urzędu Miasta
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mława
Telefon:  23 654 64 33 wew. 704
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00

OSOBY DO KONTAKTU

1. Anna Sokołowska ( Inspektor ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew. 110

2. Aneta Pinczewska (Referent ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew. 110

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• termin załatwienia: 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY
• Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.)

UWAGI
- decyzję odbiera się w pok. nr 16 (Wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, działań strategicznych i obsługi przedsiębiorcy)

Podmiot udostępniający informację: Oliwia Żaboklicka
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: Anna Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 10.06.2020 10:55:36
Data publikacji informacji: 10.06.2020 10:51:58
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2024 09:57:45
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
07.06.2024 09:57:45 Aneta Pinczewska edycja strony
16.01.2024 14:07:18 Aneta Pinczewska edycja strony
21.12.2023 14:53:35 Aneta Pinczewska edycja strony
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
17.04.2023 14:58:48 Aneta Pinczewska edycja strony
13.12.2021 08:56:39 Oliwia Żaboklicka edycja strony
13.12.2021 08:51:38 Oliwia Żaboklicka edycja strony
21.09.2021 12:49:18 Oliwia Żaboklicka edycja strony
21.09.2021 12:48:06 Oliwia Żaboklicka edycja strony
21.09.2021 12:42:23 Oliwia Żaboklicka edycja strony
21.09.2021 12:28:37 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:47:03 Oliwia Żaboklicka edycja strony
12.10.2020 10:53:39 Anna Sokołowska edycja strony
10.06.2020 10:55:36 Anna Sokołowska strona została dodana