BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zezwolenie na przewóz regularny w krajowym transporcie drogowym

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
2) adres siedziby przedsiębiorcy;
3) informacje o wpisie do CEIDG lub KRS, jeżeli są wymagane;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
5) określenie rodzaju transportu drogowego;
6) określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
7) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem;
8) określenia liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
4) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
5) cennik;
6) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

OPŁATY

  • do 1 roku – 100 zł
  • do 2 lat – 150 zł
  • do 3 lat – 200 zł
  • do 4 lat – 250 zł
  • do 5 lat – 300 zł

Opłata za wypis -1% zezwolenia
Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miasta Mławy lub na konto Urzędu Miasta w Mławie:
nr konta 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 Santander Bank Polska SA

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Kancelaria Urzędu Miasta
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mława
Telefon: 23 654 64 33 wew. 704
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek- piątek od 8:00 do 16:00

OSOBY DO KONTAKTU

1. Anna Sokołowska (Inspektor ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew. 110

2. Aneta Pinczewska (Referent ds.Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew 110

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• termin załatwienia: 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY
• Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 ze zm.).

UWAGI
- decyzję odbiera się w pok. nr 16 (Wydział Organizacyjny)

Na podstawie art. 79  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,  działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Do dnia 31 grudnia 2025 r. przepisy art 30-37 nie mają zastosowania do regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym. Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Podmiot udostępniający informację: Anna Sokołowska
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: Anna Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 10.06.2020 09:07:59
Data publikacji informacji: 10.06.2020 08:58:44
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2023 10:28:16
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
28.09.2023 10:28:16 Anna Sokołowska edycja strony
28.09.2023 08:43:14 Anna Sokołowska edycja strony
28.09.2023 08:38:03 Anna Sokołowska edycja strony
10.02.2023 10:11:59 Anna Sokołowska edycja strony
05.01.2022 08:54:57 Anna Sokołowska edycja strony
13.12.2021 09:28:37 Oliwia Żaboklicka edycja strony
22.09.2021 08:03:04 Oliwia Żaboklicka edycja strony
21.09.2021 12:42:52 Oliwia Żaboklicka edycja strony
21.09.2021 12:27:54 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:45:59 Oliwia Żaboklicka edycja strony
27.04.2021 13:24:04 Anna Sokołowska edycja strony
12.10.2020 10:57:03 Anna Sokołowska edycja strony
10.06.2020 10:51:42 Anna Sokołowska edycja strony
10.06.2020 09:25:49 Cezary Lewandowski edycja strony
10.06.2020 09:10:22 Anna Sokołowska edycja strony
10.06.2020 09:07:59 Anna Sokołowska strona została dodana