BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zezwolenie na przewóz regularny w krajowym transporcie drogowym

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
2) adres siedziby przedsiębiorcy;
3) informacje o wpisie do CEIDG lub KRS, jeżeli są wymagane;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
5) określenie rodzaju transportu drogowego;
6) określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
7) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem;
8) określenia liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
4) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
5) cennik;
6) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

OPŁATY
Opłata  za wydanie zezwolenia na okres 5 lat - 300zł
Opłata za wypis -1% zezwolenia tj. 3 zł.
Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miasta Mławy lub na konto Urzędu Miasta w Mławie:
nr konta 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 Santander Bank Polska SA

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Kancelaria Urzędu Miasta
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mława
Telefon:  23 654 64 33 wew. 704
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00; wtorek od 08:00 do 18:00

OSOBY DO KONTAKTU

1. Anna Sokołowska ( Inspektor ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew. 110

2. Oliwia Żaboklicka (Młodszy Referent ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew 110

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• termin załatwienia: 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY
• Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r.poz.2140tj. z późn. zm.)

UWAGI
- decyzję odbiera się w pok. nr 16 (Wydział Organizacyjny)

Na podstawie art. 79. ust. 1. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,  podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Podmiot udostępniający informację: Anna Sokołowska
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: Anna Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 10.06.2020 09:07:59
Data publikacji informacji: 10.06.2020 08:58:44
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2021 08:03:04
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
22.09.2021 08:03:04 Oliwia Żaboklicka edycja strony
21.09.2021 12:42:52 Oliwia Żaboklicka edycja strony
21.09.2021 12:27:54 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:45:59 Oliwia Żaboklicka edycja strony
27.04.2021 13:24:04 Anna Sokołowska edycja strony
12.10.2020 10:57:03 Anna Sokołowska edycja strony
10.06.2020 10:51:42 Anna Sokołowska edycja strony
10.06.2020 09:25:49 Cezary Lewandowski edycja strony
10.06.2020 09:10:22 Anna Sokołowska edycja strony
10.06.2020 09:07:59 Anna Sokołowska strona została dodana