Zarządzenie Nr 241/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 listopada 2023 r. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 241/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na podstawie art. 41 ust. 3 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:
1.
Małgorzata Błazińska
2.
Hanna Żbikowska
3.
Barbara Laskowska
4.
Dariusz Kieglerski
5.
Ryszard Prusinowski
6.
Artur Ryfiński
7.
Zofia Kazimierska
8.
Ignacy Staniszewski
9.
Monika Szeszko – Zaborowska
§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 106/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Ewa Pszenna
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 27.11.2023 12:51:09
Data publikacji informacji: 27.11.2023 12:49:09
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
27.11.2023 12:51:09 Karolina Krymer strona została dodana