BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 205/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2021 r

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834 ) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. realizacji projektu (dalej Zespół) pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w następującym składzie:
1) Piotr Tomaszewski – Pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO);
2) Justyna Aptewicz – koordynacja i nadzór nad rozliczaniem inwestycji;
3) Dariusz Nieznański – Specjalista ds. technicznych;
4) Krystian Szelkowski - Specjalista ds. technicznych;
5) Aneta Malinowska – Specjalista ds. zamówień publicznych;
6) Anna Sobolewska – Specjalista ds. kadrowo – księgowych;

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Malinowska
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 07.12.2021 13:59:47
Data publikacji informacji: 07.12.2021 13:56:22
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2021 14:02:50
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
07.12.2021 14:02:50 Karolina Krymer edycja strony
07.12.2021 13:59:47 Karolina Krymer strona została dodana