BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 204/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2021 r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm), art. 256, art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 177 583 344,32 zł w tym:
1) Dochody bieżące w kwocie 170 066 741,00 zł.
2) Dochody majątkowe w kwocie 7 516 603,32 zł.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Jolanta Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 03.12.2021 14:50:44
Data publikacji informacji: 03.12.2021 14:48:12 - 17.12.2021 14:48:12
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2021 14:50:44
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
03.12.2021 14:50:44 Karolina Krymer strona została dodana