BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 200/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 listopada 2021 r

w sprawie zarządzania Miejskim Serwisem Internetowym Urzędu Miasta Mława
pod adresem: www.mlawa.pl
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. Powołuję zespół zadaniowy koordynatorów Miejskiego Serwisu Internetowego pod adresem www.mlawa.pl oraz osób odpowiedzialnych za poszczególne działy tematyczne serwisu w składzie:
1) Informator urzędowy Biuletyn Informacji Publicznej – Aneta Pinczewska, Karolina Krymer.
2) Informator miejski – Magdalena Grzywacz.
3) Atrakcje – Krzysztof Napierski.
4) Dla mieszkańca:
a) Miasta Partnerskie; Ważne adresy i telefony; Kwartalnik Informator Miejski – Krzysztof Napierski;
b) Projekty – Lidia Gniadek;
c) Organizacje Pozarządowe; Zespoły Doradczo-Konsultacyjne – Agnieszka Puzio-Dębska;
d) Karta Mławiaka – Maciej Rogalski;
e) Seniorzy; Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; Bezpłatna pomoc prawna – Eliza Śledzińska;
f) Dzieci – Magdalena Staszewska;
g) Bezdomność zwierząt – Beata Barwińska;
h) Wybory – Krzysztof Wesołowski;
i) Spisy – Anna Marlęga;
j) Odpady – Kamil Gołębiewski.
5) Dla przedsiębiorców i inwestorów:
a) Dla przedsiębiorców – Anna Sokołowska, Oliwia Żaboklicka;
b) Inwestycje Miejskie; Zamówienia, Dla inwestorów; Ważne dokumenty – Aneta Malinowska, Andrzej Porzeziński;
c) Nieruchomości na sprzedaż – Janina Beć.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Grzywacz
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 29.11.2021 10:55:50
Data publikacji informacji: 29.11.2021 10:54:56
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2021 10:55:50
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
29.11.2021 10:55:50 Karolina Krymer strona została dodana