BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 195/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022- 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuję wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat do ustalenia na lata 2022 – 2025 dla Miasta Mława relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Justuna Aptewicz
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 16.11.2021 11:34:28
Data publikacji informacji: 16.11.2021 11:27:53
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2021 11:34:28
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
16.11.2021 11:34:28 Karolina Krymer strona została dodana