BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 176/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 65 pkt 11-13 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiącym wsparcie dla Miasta Mława.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Jolanta Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: Marzena Długokęcka
Data wytworzenia informacji: 25.10.2021 13:36:38
Data publikacji informacji: 25.10.2021 13:35:44
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2021 13:36:38
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
25.10.2021 13:36:38 Marzena Długokęcka strona została dodana