BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 169/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Mława”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 8 ust. 7 Statutu Miasta Mława, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXIX/299/2013 Rady Miasta Mława z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mława ze zm., Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. Przyznaję medal „Zasłużony dla Miasta Mława”:
1. druhowi Tomaszowi Maciejewskiemu – Prezesowi OSP Mława.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Marlęga
Osoba wprowadzająca informację: Marzena Długokęcka
Data wytworzenia informacji: 21.10.2021 10:42:19
Data publikacji informacji: 21.10.2021 10:41:30
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2021 10:42:19
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
21.10.2021 10:42:19 Marzena Długokęcka strona została dodana