BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zapraszamy do udziału w naborze przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

W spotkaniu stacjonarnym w dniu 24.08.2022 r. o godz. 14 w Sali na piętrze Urzędu Miasta  (dawna sala ślubów) udział wziął tylko jeden podmiot: Starostwo Powiatowe w Mławie. W trakcie spotkania udzielono odpowiedzi na za nurtujące pytania i zachęcano do złożenia fiszek projektowych.


Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPRMM trwa

przypominamy o trwającym w terminie od 08.08.2022 do 31.08.2022 naborze przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostaną wpisane do obecnie aktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 (GPRMM).

Prosimy o rozważenie propozycji wpisania do GPRMM WŁASNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ, którym wspólnie moglibyśmy nadać rangę REWITALIZACYJNYCH.

W chwili obecnej Polska pozostaje w oczekiwaniu na zatwierdzenie przez UE umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności na lata 2021-2027. W nowej rozpoczynającej się perspektywie finansowej ok 40% funduszy unijnych z polityki spójności otrzymają programy regionalne, które określają obszary wsparcia i wyznaczają kierunki działania. Projekt Umowy, w celu 5 Polityki spójności: „Europa bliżej obywateli” wskazuje, że szczególnym rodzajem działań podejmowanych będą działania rewitalizacyjne - kontynuacja procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Wobec czego wspierane będą kompleksowe, zintegrowane działania na rzecz: lokalnej społeczności i gospodarki, ładu przestrzennego i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji (GPR).

Jak wynika z zapisów dokumentów krajowych, zaleceń ministerialnych oraz ustawy o rewitalizacji wsparcie  unijne na działania rewitalizacyjne będzie udzielane jedynie na takie przedsięwzięcia, które będą wynikały z obowiązujących gminnych programów rewitalizacji. Wobec powyższego, wychodzimy do Państwa z propozycją wpisanie swojego przedsięwzięcia do GPRMM, bo tylko to da Państwu możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na ich realizację.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia elektronicznej ankiety, zawierającej formularz projektowy dla zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_mlawa_nabor_projektow

Zachęcam Państwa także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Miasta Mława dedykowanej zagadnieniom związanym z Rewitalizacją:

https://bip.mlawa.pl/artykul/zapraszamy-do-udzialu-w-naborze-przedsiewziec-rewitalizacyjnych

 

Dla osób zainteresowanych proponujemy spotkanie stacjonarne w dniu 24.08.2022 r. o godz. 14 w Sali na piętrze Urzędu Miasta  (dawna sala ślubów), podczas którego będzie można porozmawiać o swoich propozycjach. Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe, uprzejmie proszę o uprzednie zgłoszenie chęci udziału w ww. spotkaniu zwrotnie na mój adres. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22.08.2022 r.

 

Wszelkiej pomocy w zakresie wypełniania formularza udziela osoba odpowiedzialna za nabór: Kordian Gawlik, kordian [dot] gawlikatdeltapartner [dot] org [dot] pl  tel. 661 126 090


Gmina Mława (na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zm.) przystąpiła do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 prowadzony jest w terminie od 08.08.2022 do 31.08.2022. Państwa sugestie zostaną wzięte pod uwagę w trakcie procedury aktualizacji GPRMM.

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznej ankiety, zawierającej formularz projektowy dla zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego:  

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_mlawa_nabor_projektow

Wszystkie rubryki formularza należy wypełnić czytelnie i zgodnie z zamieszczonymi w nich opisami. Wypełnienie formularza niezgodnie z zamieszczonymi opisami może uniemożliwić ujęcie planowanego przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

Jedno przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy opisać na jednym formularzu zgłoszeniowym.
W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić kolejny formularz

Wszelkiej pomocy w zakresie wypełniania formularza udziela osoba odpowiedzialna za nabór:

Kordian Gawlik, kordian [dot] gawlikatdeltapartner [dot] org [dot] pl, tel. 661 126 090

W trakcie trwania naboru odbędą się również 2 spotkania warsztatowe online dla mieszkańców:

  • 17.08.2022, godz. 18.00
  • 24.08.2022, godz. 18.00

Wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu warsztatowym prosimy o zgłoszenie chęci zdalnego uczestnictwa w spotkaniu z jednodniowym wyprzedzeniem terminu, w którym zainteresowany spotkaniem chciałby wziąć w nim udział na adres e-mail:  kordian [dot] gawlikatdeltapartner [dot] org [dot] pl

W wiadomości zwrotnej zostanie odesłany do Państwa link do spotkania.

Dodatkowe zapytania i uwagi, w tym przekazanie uwag na temat ewentualnych propozycji zmian w obecnych projektach zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 można kierować do Inspektora ds. rozwoju, rewitalizacji i współpracy ze spółkami miejskimi korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława oraz drogą elektroniczną na adres e–mail: rewitalizacjaatmlawa [dot] pl lub na adres przedstawiciela wykonawcy: kordian [dot] gawlikatdeltapartner [dot] org [dot] pl.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 05.08.2022 10:30:26
Data publikacji informacji: 05.08.2022 10:30:07
Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2023 15:57:21
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
29.03.2023 15:57:21 Lidia Gniadek edycja strony
05.08.2022 10:34:26 Lidia Gniadek edycja strony
05.08.2022 10:30:26 Lidia Gniadek strona została dodana