BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zakładanie , wykreślenie, zmiana działalności gospodarczej.

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019r.poz.1292tj z poźn. zm. ), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz.U. z 2018r.poz.2096 tj. z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz.U. z 2019r. poz.1291tj. z późn. zm.).

II. Gdzie  załatwić sprawę ? Wydział Organizacyjny, pokój nr 16, Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19 poniedziałek w godz. 800 – 1600 wtorek w godz. 800-1800 środa-piątek w godz. 800-1600 Telefon: 23 654 34 58 wew.110

III. Jakie informacje i dokumenty  dostarczyć?

1. Wypełniony wniosek CEIDG-1
2. Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji; osoby zagraniczne przedkładają paszport.
3. Osoba składająca wniosek o wpis powinna znać swoje numery NIP, REGON o ile je posiada i numery rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osobistego rachunku bankowego o ile takie posiada.
4. Jeśli wniosek o wpis jest składany przez pełnomocnika, musi być on wpisany do rejestru CEIDG, bądź dołączyć oryginał pełnomocnictwa.
5. Jeśli wniosek składany jest drogą pocztową w formie papierowej, podpis przedsiębiorcy musi być potwierdzony przez notariusza.
6. Jeśli wniosek składany jest drogą elektroniczną, wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Brak takiego podpisu spowoduje konieczność wystąpienia organu ewidencyjnego do przedsiębiorcy o uzupełnienie tego podpisu.

IV. Opłata
Opłaty nie pobiera się.

V. Ile trwa załatwienie ww. sprawy?
Niezwłocznie

VI. Co  zrobić, żeby załatwić sprawę?
Złożyć wniosek.

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 15.12.2010 00:00:00
Data publikacji informacji: 15.12.2010 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2021 12:58:42
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
07.09.2021 12:58:42 Oliwia Żaboklicka edycja strony
12.10.2020 11:01:37 Anna Sokołowska edycja strony
06.02.2020 09:27:29 Anna Sokołowska edycja strony
25.10.2017 11:01:37 Anna Sokołowska edycja strony
03.02.2017 09:31:12 Anna Sokołowska edycja strony
04.10.2016 11:14:02 Anna Sokołowska edycja strony
04.10.2016 11:12:19 Anna Sokołowska edycja strony
04.03.2015 12:56:05 Anna Sokołowska edycja strony
29.05.2013 15:08:19 Anna Sokołowska edycja strony
29.05.2013 14:22:35 Anna Sokołowska edycja strony
29.05.2013 14:20:09 Anna Sokołowska edycja strony
20.05.2013 15:18:54 Cezary Lewandowski edycja strony
15.12.2010 00:00:00 root@npc.pl strona została dodana