X Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

X Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 odbyło się X Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji zwanego dalej Komitetem, które zostało zwołane na podstawie Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/341/2017 Rady Miasta Mława z dnia
28 marca 2017 r.

W spotkaniu wzięli udział:

  1. Członkowie Komitetu Rewitalizacji (skład wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Mława nr 46/2022 z dnia 03.03.2022 r.)
  2. Członkowie Zespołu ds. rewitalizacji (skład wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Mława nr 45/2022 z dnia 03.03.2022 r.)
  3. Przedstawiciele firmy Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w osobach p. Dawida Zielińskiego i p. Artura Kubicy
  4. Naczelnik Wydziału Inwestycji – p. Piotr Tomaszewski
  5. Mieszkańcy Miasta Mława

W związku z realizacją zdania pn. „Ewaluacja „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025” z możliwością zastosowania prawa opcji  i rozszerzenia zamówienia o aktualizację dokumentu”, którą wykonuje dla Urzędu Miasta Mława podmiot zewnętrzny: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER X Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miało charakter warsztatowy.

Spotkanie zostało przeprowadzone z udziałem członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz pozostałej społeczności mławskiej, którą do udziału w ww. warsztacie zaproszono poprzez publikację informacji na stronie internetowej w dniu 02.06.2022 r.

Celem realizacji warsztatu było:

1.    podsumowanie dotychczasowych działań w ramach realizacji GPR,

2.    analiza zmian (lub ich braku) na podobszarach rewitalizacji,

3.    ocena wdrażania zapisów GPR,

4.    wskazanie elementów, które można/należy poprawić w związku z przyjętą w GPR koncepcją.

Przybyli na spotkanie aktywnie uczestniczyli w wymianie informacji w zakresie zmian zachodzących na obszarach rewitalizacji i dotychczasowych działaniach podejmowanych w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W oparciu o przeprowadzone prace badawcze i analityczne w zakresie prac nad zmianą GPR-u, wypracowano katalog wniosków i rekomendacji, który z kolei dzieli się na wnioski i rekomendacje dotyczące realizacji/wdrażania założeń GPR, uwag do konstrukcji dokumentu oraz podsumowania dotychczasowych efektów prac wraz z propozycjami na lata kolejne. Całość zobrazowana została w Raporcie, jaki opublikowano na stronie dedykowanej zagadnieniom związanym z prowadzaniem rewitalizacji (artykuł: Efekt warsztatów przeprowadzonych w ramach zadania pn. „Ewaluacja „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025” i X Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji)

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 17.01.2023 12:11:46
Data publikacji informacji: 25.07.2022 12:07:12
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:08:18
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:08:18 admin_vobacom edycja strony
17.01.2023 12:11:46 Lidia Gniadek strona została dodana