Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu Załączniki 1. kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem - 1 egz.

OPŁATY Opłata skarbowa: 1. od wypisu : a) do 5 stron – 30,00 zł b) powyżej 5 stron – 50,00 zł 2. od wyrysu: a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie A4 - 20,00 zł b) nie więcej niż - 200,00 zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Miasta Mława, 06-500 Mława ul. Stary Rynek 19, KANCELARIA URZĘDU

OSOBY DO KONTAKTU:

  1.  Aneta Drybczewska  inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, pokój nr 15, tel. 23  654-32-53 w. 402 aneta [dot] drybczewskaatmlawa [dot] pl (aneta[dot]drybczewska[at]mlawa[dot]pl)
  2. Olga Stolarska  podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego,  pokój nr 15, tel. 23  654-32-53 w 402 mail: olga [dot] stolarskaatmlawa [dot] pl (olga[dot]stolarska[at]mlawa[dot]pl)

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA Termin ustawowy do 7 dni Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie do 3 dni Sposób załatwiania Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

TRYB ODWOŁAWCZY Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mławy, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez stronę postanowienia o odmowie. 

PODSTAWA PRAWNA Art. 217, 218 Kodeksu postępowania administracyjnego

UWAGI

Do pobrania
Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 12.12.2007 13:18:03
Data publikacji informacji: 12.12.2007 13:18:03
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
05.12.2023 12:17:18 Janina Bęć edycja strony
05.09.2023 12:02:36 Janina Bęć edycja strony
19.10.2021 15:57:07 Magdalena Zmysłowska edycja strony
12.03.2020 10:21:28 Milena Rutkowska edycja strony
11.03.2020 15:31:31 Milena Rutkowska edycja strony
11.03.2020 15:30:00 Milena Rutkowska edycja strony
18.06.2018 11:01:45 Milena Rutkowska edycja strony
18.02.2015 14:32:27 Anna Kędzierska edycja strony
11.02.2015 15:17:30 Anna Kędzierska edycja strony
11.02.2015 14:28:39 Anna Kędzierska edycja strony
07.06.2013 11:30:20 Anna Kędzierska edycja strony
07.06.2013 11:05:42 Anna Kędzierska edycja strony
06.06.2013 13:37:43 Anna Kędzierska edycja strony
12.12.2007 13:18:03 root@npc.pl strona została dodana