Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego oraz wniosek zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (druki do pobrania na stronie UM Mława Twój Czas wejść w Poradnik Interseanta i następnie w Sprawy Obywatelskie / lub na stanowisku pracy w pok. Nr 1).

UWAGA

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Stanowisko ds. Ewidencji Ludności
Urząd Miasta w Mławie
06-500 Mława, ul.Henryka Sienkiewicza 1,pok. nr 1 tel. (23) 654 64 4o wew.601

Godziny przyjęć interesantów:
pn-pt w godzinach od 08:00 do 16:00

OSOBY DO KONTAKTU
1. Marzena Szemplińska – podinspektor do spraw ewidencji ludności – pok. Nr 1, tel. (23) 654 64 40 wew.601
2. Marek Stachowicz-inspektor do spraw ewidencji ludności- pok. Nr 1, tel. (23) 654 64 40 wew.601

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• Niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY
• Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mławy, który wydał decyzję.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz.993 z późn. zmianami)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności
i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z 2012 r.poz. 1475) 
• Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2003r., Nr 128, poz 1175 z późn. zmianami)

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Stachowicz
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 07.01.2008 15:36:46
Data publikacji informacji: 07.01.2008 15:36:46
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
17.05.2023 11:36:33 Krzysztof Wesołowski edycja strony
03.06.2020 10:02:52 Marek Stachowicz edycja strony
05.12.2018 11:47:25 Marek Stachowicz edycja strony
30.01.2018 15:46:01 Marek Stachowicz edycja strony
05.01.2018 16:48:37 Roman Zygner edycja strony
03.01.2017 11:55:44 Marek Stachowicz edycja strony
28.10.2015 11:31:43 Marek Stachowicz edycja strony
17.03.2015 12:53:08 Marek Stachowicz edycja strony
07.06.2013 10:12:51 Marek Stachowicz edycja strony
05.06.2013 09:00:15 Marek Stachowicz edycja strony
22.05.2013 11:00:20 Marek Stachowicz edycja strony
21.05.2013 16:35:21 Marek Stachowicz edycja strony
21.05.2013 13:32:28 Marek Stachowicz edycja strony
20.05.2013 13:35:46 Marek Stachowicz edycja strony
07.01.2008 15:36:46 root@npc.pl strona została dodana