BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie – 17,00 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy 70109026040000000133797826

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Stanowisko ds. Ewidencji Ludności pok. Nr 1
Urząd Miasta w Mławie
06-500 Mława ul Henryka Sienkiewicza 1
Telefon: (23) 654-64-40 wew.601

Godziny przyjęć interesantów:

pn-pt w godzinach od 8:00 do 16:00

OSOBY DO KONTAKTU
1. Marzena Szemplińska – podinspektor do spraw ewidencji ludności, pok. 1, tel. (23) 654 64 40
2. Marek Stachowicz- inspektor do spraw ewidencji ludności, pok.1, tel. (23) 654 64 40

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY
• Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę lub odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ).
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami ).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ).

UWAGI :
1. Wnioskodawca zgłasza się osobiście w sprawie wydania zaświadczenia lub przez pełnomocnika.
2. Wnioskodawca musi udokumentować swój interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.
 

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Stachowicz
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 07.01.2008 15:33:37
Data publikacji informacji: 07.01.2008 15:33:37
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2023 11:37:22
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
17.05.2023 11:37:22 Krzysztof Wesołowski edycja strony
26.11.2020 11:54:19 Krzysztof Wesołowski edycja strony
26.11.2020 11:12:05 Krzysztof Wesołowski edycja strony
13.11.2020 10:28:57 Krzysztof Wesołowski edycja strony
18.11.2019 10:24:31 Krzysztof Wesołowski edycja strony
05.12.2018 11:49:54 Marek Stachowicz edycja strony
05.12.2018 11:48:54 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 11:53:23 Marek Stachowicz edycja strony
17.03.2015 12:42:29 Marek Stachowicz edycja strony
05.06.2013 08:57:54 Marek Stachowicz edycja strony
22.05.2013 11:56:13 Marek Stachowicz edycja strony
07.01.2008 15:33:37 root@npc.pl strona została dodana