BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wydawanie dowodów osobistych

 

Informacja o terminach ważności dowodów osobistych wydanych od 2 sierpnia 2021 roku

 

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1393) w art. 1 określiła termin ważności dowodów osobistych wydanych w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r.

 

Dowody wydane po tej dacie posiadają okres ważności do 3 sierpnia 2031 r. Czyli dowody, które powinny być wydane na 10 lat mogą mieć krótszy termin ważności, np. data wydania 11 sierpnia 2021 r., a data ważności 3 sierpnia 2031 r. Taki dowód jest wydany prawidłowo, wystawiony zgodnie z przepisami.

Okres ważności dowodu krótszy od dziesięcioletniego może jednak powodować trudności w zgłoszeniu informacji o nowym dowodzie w banku, gdyż system automatycznie, po wprowadzeniu daty wydania dowodu, nalicza okres ważności 10 lat.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk do pobrania na stronie UM Mława Twój Czas zakładka w Poradniku Interesanta i wejść w Sprawy Obywatelskie / lub na stanowisku pracy w pok. Nr 3

OPŁATY
brak opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Stanowisko ds. Dowodów Osobistych, pok. Nr 3
Urząd Miasta w Mławie
06-500 Mława ul Henryka Sienkiewicza 1, tel. (23) 654 64 40 wew.602
Godziny przyjęć interesantów:

pn-pt w godzinach 8:00 - 16:00

OSOBY DO KONTAKTU
1.Irena Betlińska- inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

2.Marek Stachowicz- inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych 654 6440 wew.601

3. Krzysztof Wesołowski- inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

3.TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• 30 dni od dnia złożenia wniosku
• ponad 30 dni sprawy szczególnie skomplikowane

TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Wojewoda Mazowiecki w Warszawie. Termin wniesienia odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.  o  dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 1865)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400 ze zm. ).

 

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Krzysztof Wesołowski
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 07.01.2008 15:23:43
Data publikacji informacji: 07.01.2008 15:23:43
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2023 11:39:35
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
17.05.2023 11:39:35 Krzysztof Wesołowski edycja strony
17.05.2023 11:34:49 Krzysztof Wesołowski edycja strony
25.11.2021 14:46:36 Krzysztof Wesołowski edycja strony
25.11.2021 14:33:21 Krzysztof Wesołowski edycja strony
25.11.2021 14:30:35 Krzysztof Wesołowski edycja strony
05.11.2021 11:23:25 Krzysztof Wesołowski edycja strony
28.10.2021 10:42:24 Krzysztof Wesołowski edycja strony
28.10.2021 10:41:08 Krzysztof Wesołowski edycja strony
28.10.2021 10:08:57 Krzysztof Wesołowski edycja strony
12.10.2021 11:07:49 Krzysztof Wesołowski edycja strony
30.07.2021 10:47:51 Krzysztof Wesołowski edycja strony
28.07.2021 08:23:05 Krzysztof Wesołowski edycja strony
13.01.2020 09:45:37 Krzysztof Wesołowski edycja strony
25.11.2019 10:36:40 Krzysztof Wesołowski edycja strony
18.11.2019 10:25:44 Krzysztof Wesołowski edycja strony
21.03.2019 11:58:45 Cezary Lewandowski edycja strony
05.12.2018 11:52:55 Marek Stachowicz edycja strony
30.01.2018 15:07:52 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2018 19:12:40 Roman Zygner edycja strony
03.01.2018 13:24:13 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 11:48:14 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 11:47:01 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 11:40:21 Marek Stachowicz edycja strony
17.03.2015 12:29:57 Marek Stachowicz edycja strony
26.03.2014 14:34:27 Marek Stachowicz edycja strony
21.01.2014 10:49:17 Marek Stachowicz edycja strony
05.06.2013 08:50:23 Marek Stachowicz edycja strony
22.05.2013 11:49:20 Marek Stachowicz edycja strony
21.05.2013 13:21:39 Marek Stachowicz edycja strony
20.05.2013 12:58:51 Marek Stachowicz edycja strony
07.01.2008 15:23:43 root@npc.pl strona została dodana