BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wspólne gospodarstwo domowe

Pod pojęciem „gospodarstwo domowe” rozumie się zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie. Nie tworzą jednego gospodarstwa domowego osoby obce zamieszkujące na tej samej nieruchomości, jeżeli każda z nich utrzymuje się samodzielnie. Nie tworzą jednego gospodarstwa domowego osoby spokrewnione zamieszkujące na tej samej nieruchomości, jeżeli nie utrzymują się wspólnie.

Gospodarstwo domowe to podstawowa jednostka gospodarująca, której celem jest zaspokojenie nie tylko potrzeb wspólnych (opłacenie czynszu czy rachunków za media), ale także potrzeb osobistych członków tego gospodarstwa domowego.

Częściowe ponoszenie kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego albo wspólne regulowanie wszystkich opłat związanych z utrzymaniem domu/lokalu mieszkalnego (np. energii, wody, gazu, prądu) nie przesądza o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego przez osoby wspólnie zamieszkujące ten dom/lokal mieszkalny, w szczególności w sytuacji, jeżeli są to osoby niespokrewnione (obce) i odrębnie, niezależnie od współmieszkańców zaspakajają swoje pozostałe potrzeby życiowe, w tym potrzeby osobiste.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Elżbieta Zembrzuska
Osoba wprowadzająca informację: Krzysztof Napierski
Data wytworzenia informacji: 20.01.2022 12:34:49
Data publikacji informacji: 20.01.2022 12:34:11
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2022 12:34:49
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
20.01.2022 12:34:49 Krzysztof Napierski strona została dodana