Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczy systemu do obsługi sesji Rady Miasta | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczy systemu do obsługi sesji Rady Miasta

Dzień dobry!

Poproszę o informacje o nowo zakupionym systemie obsługi sesji rady miasta.

A w szczególności:

1/z jakich elementów się składa?

2/w jaki sposób działa?

3/Czy dostęp do systemu będą miały osoby zadające pytania, w tym przewodniczący zarządu osiedli, czy również otrzymają tablety?

4/ Czy radni/inne osoby otrzymują sprzęt na własność?

5/Czy miasto zakupiło system w drodze przetargowej? Ile kosztują poszczególne elementy systemu - w tym sprzęt, oprogramowanie, szkolenie.

Poproszę o skan faktury/faktur

6/Ile kosztował poprzedni system nagłośnienia i głosowania, czy będzie nadal używany, jeżeli nie, to co się z nim stanie?

 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytania dot. zakupionego systemu do  obsługi sesji rady miasta niniejszym udzielamy odpowiedzi:

 

1/z jakich elementów się składa?

Składowe systemu są następujące:

                Udostępniana w sieci Internet aplikacja o nazwie eSesja;

                23 sztuk tabletów Lenovo Tab E10 LTE;

                System konferencyjny JTS (1 sztuka jednostka centralna, 1 sztuka jednostka przewodniczącego, 24 sztuki jednostka radnego);

                Komplet okablowania;

                Dane dostępowe;

                Szkolenie.

2/w jaki sposób działa?

                System jest zainstalowany na tabletach, które zostaną przekazane Radnym. Administratorzy mają zainstalowany system na komputerach.

                Do działania systemu potrzebny jest dostęp do Internetu. Dane są zapisywane i archiwizowane na serwerach firmy MW CONCEPT.

Z wykorzystaniem tabletów  i zainstalowanego na nim systemu radni będą: głosować na sesjach rady, zgłaszać chęć zabrania głosu, odbierać materiały, zaproszenia, informacje  w formie elektronicznej, komunikować się z Biurem Rady.

Dodatkowo Przewodniczący Rady z wykorzystaniem systemu i tabletu będzie prowadził sesję, udzielał głosu radnym i gościom na sesjach.

Wyniki przeprowadzanych na sesji głosowań (z imienną listą głosujących) będą automatycznie bezpośrednio po głosowaniu  udostępniane na portalu dla mieszkańców.

Administratorami w systemie będą pracownicy Biura Rady, system będzie elektronicznym narzędziem wykorzystywanym do tworzenia porządku sesji, przygotowywania uchwał, przygotowywania elektronicznych głosowań na sesji, komunikowania się z radnymi oraz innymi osobami, które uczestniczą lub są zapraszane na sesje rady (np. Przewodniczący osiedli,  dyrektorzy jednostek).

 

3/Czy dostęp do systemu będą miały osoby zadające pytania, w tym przewodniczący zarządu osiedli, czy również otrzymają tablety?

                Tablety otrzymują tylko Radni, ponieważ jednocześnie tablety będą narzędziem do elektronicznego głosowania.

Przewodniczący osiedli za pośrednictwem systemu będą mieli przesyłane informacje dot. sesji na pocztę elektroniczną.

4/ Czy radni/inne osoby otrzymują sprzęt na własność?

                Tablety stanowią element całego systemu, który stanowi własność Miasta Mława. Radni otrzymają sprzęt w użytkowanie na czas pełnienia mandatu radnego.

5/Czy miasto zakupiło system w drodze przetargowej? Ile kosztują poszczególne elementy systemu - w tym sprzęt, oprogramowanie, szkolenie.

Poproszę o skan faktury/faktur

                Dla zamówienia o tej wartości nie przeprowadza się postępowania przetargowego. Przeprowadziliśmy konkurs ofert. Kopia faktury w załączeniu.

6/Ile kosztował poprzedni system nagłośnienia i głosowania, czy będzie nadal używany, jeżeli nie, to co się z nim stanie?

                Poprzedni system został zakupiony przez MDK. Koszt zestawu konferencyjnego 22263 zł, koszt systemu do głosowania 14 389,77 zł. Sprzęt i system przekażemy do wykorzystania jednostkom. 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Cecelska
Osoba wprowadzająca informację: Cezary Lewandowski
Data wytworzenia informacji: 06.11.2019 10:13:10
Data publikacji informacji: 06.11.2019 10:13:10
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:13:44
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:13:44 admin_vobacom edycja strony
06.11.2019 10:19:05 Cezary Lewandowski edycja strony
06.11.2019 10:13:10 Cezary Lewandowski strona została dodana