BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Władze Młodzieżowej Rady Miasta Mława wybrane

We wtorek, 19 października 2021 r. odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Mława. Z 23 nowo wybranych radnych w sesji uczestniczyły 22 osoby.

Zgodnie z zapisami Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Mława obrady otworzył Przewodniczący Rady Miasta Mława - Lech Prejs i prowadził posiedzenie aż do chwili wyboru Prezydium rady.

Obecny na posiedzeniu Burmistrz Miasta Mława, Sławomir Kowalewski pogratulował radnym, życzył im wielu twórczych inicjatyw, zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby skutecznie wspierać pomysły młodych samorządowców.

Obecna była również Opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta Mława p. Zofia Kazimierska.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Miasta Mława roty ślubowania -„Ślubuję uroczyście jako Radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Miasta Mława, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży – godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady”  - radni wypowiadali słowo „Ślubuję” oraz odbierali zaświadczenia o wyborze na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Mława oraz  listy gratulacyjne.

Dalsza część posiedzenia to przeprowadzenie wyborów do władz rady.

W głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Mława oraz Wiceprzewodniczących. W głosowaniach jawnych – Sekretarza  oraz Skarbnika. I w kolejnym tajnym głosowaniu Komisję Rewizyjną.

Przewodniczym  Młodzieżowej Rady Miasta Mława został  Kacper Kubiński (Zespół Szkół Nr 3 w Mławie).

Wiceprzewodniczącymi Młodzieżowej Rady Miasta Mława zostali Zuzanna Olszak (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie) oraz Adam Tobolski (Zespół Szkół Nr 3 w Mławie).

Sekretarzem Młodzieżowej Rady Miasta Mława  została Oliwia Ćwiklińska (Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie).

Skarbnikiem  Młodzieżowej Rady Miasta Mława  został Tomasz Murawski (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI).

W składzie Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Mława znaleźli się: Weronika Cieślińska (Zespół Szkół Nr 4 w Mławie), Adam Powązka (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie) i Juliusz Stefan Fabisiak (Społeczna Szkoła Podstawowa  „Wyspianum”).

Już podczas I sesji radni wykazali się dużą aktywnością, mają wiele inspirujących pomysłów jak zaktywizować  mławską młodzież, bądź jak wesprzeć ich bieżącej pracy w szkole i po zajęciach lekcyjnych. Tematy które wydają im się ważne dotyczą ekologii, spędzania czasu wolnego, wsparcia psychologicznego  - zwłaszcza po trudnym czasie zdalnej nauki.

Nowo wybrane władze rady spotkają się na pierwszym roboczym spotkaniu z przedstawicielami Samorządu  Miasta Mława w pierwszej połowie listopada.

Fotoreportaż zobacz TUTAJ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 21.10.2021 14:32:55
Data publikacji informacji: 21.10.2021 14:22:38
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2021 14:32:55
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
21.10.2021 14:32:55 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana