Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 

  1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (http://www.bip.mlawa.pl)  oraz na portalu http://www.mlawa.pl jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie.

Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie.

  1. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
  2. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1, jeżeli informacjami tymi są w szczególności informacje bieżące, aktualności, jest zobowiązany do podania daty ich udostępnienia.
  3. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej. Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji, Pozycja 94, z dnia 17 stycznia 2012 r. w  sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
  4. Urząd Miasta Mława nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.
  5. Zgodnie z art. 23e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników.

Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.

Podmiot udostępniający informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Grzyawcz
Osoba wprowadzająca informację: Cezary Lewandowski
Data wytworzenia informacji: 15.11.2013 14:26:09
Data publikacji informacji: 15.11.2013 14:26:09
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:13:44
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:13:44 admin_vobacom edycja strony
16.09.2019 08:56:55 Cezary Lewandowski edycja strony
01.10.2014 09:53:12 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
15.11.2013 14:41:10 Cezary Lewandowski edycja strony
15.11.2013 14:26:09 Cezary Lewandowski strona została dodana