BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

VIII Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W dniu 15 maja 2021 r. o godz. 10.00 odbyło się VIII Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji zwanego dalej Komitetem, które zostało zwołane na podstawie Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/341/2017 Rady Miasta Mława z dnia
28 marca 2017 r.

Z uwagi na sytuację związaną z COVID 19 i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego VIII Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbyło się w formie spaceru rewitalizacyjnego, który został poprowadzony ulicami Osiedla Kościuszki. W ten sposób członkowie Komitetu mieli możliwość nie tylko podjęcia dyskusji, ale również zwizualizowania i oceny działań rewitalizacyjnych przeprowadzonych na tym terenie.

W spotkaniu wzięli udział:

 1. Członkowie Komitetu Rewitalizacji (skład wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Mława
  nr 101/2017 z dnia 24.07.2017 r.)
 2. Inspektor ds. rozwoju, rewitalizacji i współpracy ze spółkami miejskimi – p. Lidia Gniadek
 3. Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji – p. Przemysław Więckiewicz

W ogólnej ocenie Obszar Kościuszki wywarł na członkach Komitetu pozytywne wrażenie. Poza projektami rewitalizacyjnymi, których częściowe efekty można było już zobaczyć, zwrócono uwagę na zrealizowane w obszarze inwestycje drogowe i infrastrukturalne tj.

 • wykonanie chodników i oświetlenia przy budynkach zlokalizowanych wzdłuż ulicy Pogorzelskiego
 • dynamiczny rozwój budownictwa wielorodzinnego – ul. Kościuszki i Słowackiego
 • budowa ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej
 • dostrzeżono potrzeby realizacji innych inwestycji takich jak np.:
  • likwidacja rowów odwadniających na rzecz kanalizacji deszczowej
   -ul. Piłsudskiego
  • przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 31 (projekt wpisany w GPRMM)
  • odnowienie elewacji budynków przy ul. Słowackiego 10,12

Członkowie Komitetu wyrazili chęć przeprowadzenia kolejnego posiedzenia
w analogicznej formie.

Ażeby móc dokonać oceny poprawy estetyki i zagospodarowania przestrzeni objętej rewitalizacją w części miasta leżącej pomiędzy osiedlami: Kościuszki i Obrońców Mławy, członkowie Komitetu wyrazili chęć przeprowadzenia spaceru w rejonie tzw. „starej dzielnicy przemysłowej”.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 25.05.2021 13:36:18
Data publikacji informacji: 25.05.2021 13:35:55 - 08.06.2030 13:35:55
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2021 13:36:18
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
25.05.2021 13:36:18 Lidia Gniadek strona została dodana