BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

VII Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W dniu 17 października 2020 r. o godz. 10.00 odbyło się VII Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji zwanego dalej Komitetem, które zostało zwołane na podstawie Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/341/2017 Rady Miasta Mława z dnia
28 marca 2017 r.

Z uwagi na sytuację związaną z COVID 19 i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego VII Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbyło się w formie spaceru rewitalizacyjnego, który został poprowadzony ulicami Osiedla Obrońców Mławy. W ten sposób członkowie Komitetu mieli możliwość nie tylko podjęcia dyskusji, ale również zwizualizowania i oceny działań rewitalizacyjnych przeprowadzonych na tym terenie.

W spotkaniu wzięli udział:

 1. Członkowie Komitetu Rewitalizacji (skład wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Mława
  nr 101/2017 z dnia 24.07.2017 r.)
 2. Inspektor ds. rozwoju, rewitalizacji i współpracy ze spółkami miejskimi – p. Lidia Gniadek
 3. Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji – p. Przemysław Więckiewicz

W ogólnej ocenie Obszar Obrońców Mławy wywarł na członkach Komitetu pozytywne wrażenie. Poza zrealizowanymi projektami rewitalizacyjnymi, których efekty można było zobaczyć i przedsięwzięciami dopuszczalnymi, jakie pozostają w planach na przyszłość, zwrócono uwagę na zrealizowane w obszarze inwestycje drogowe i infrastrukturalne tj.

 • wykonanie miejsc parkingowych oraz chodników przy budynkach nr 84/1 i 84/2 zlokalizowanych przy ulicy Granicznej
 • wykonanie nowego chodnika przy budynku nr 10 na ul. Mickiewicza
 • Siłownia plenerowa – skrzyżowanie ulic Ks. Mariana Czapli i Napoleońskiej
 • wykonanie nawierzchni nowej z kostki betonowej i budowa odcinka drogi, odejście boczne od Obrońców Mławy
 • podłączenie osiedla do kanalizacji sanitarnej
 • wykonanie miejsc parkingowych przy SP4

Istotnym elementem, który dodatkowo korzystnie wpłynie na walory Osiedla Obrońców Mławy jest plan utworzenia korytarza ekologicznego, który połączy Osiedle Obrońców Mławy z terenami leśnymi, o czym wspomniał Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego – p. Marek Polak.

Członkowie Komitetu wyrazili chęć przeprowadzenia kolejnego posiedzenia
w analogicznej formie, ażeby móc dokonać oceny poprawy estetyki i zagospodarowania przestrzeni objętej rewitalizacją w kolejnej części miasta. Za propozycję osiedla, jakie mogłoby zostać poddane wizytacji przyjęto Osiedle „Zawkrze” wchodzące w zakres obszaru rewitalizacji nr 2

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia G.
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 30.11.2020 11:49:21
Data publikacji informacji: 30.11.2020 11:47:27
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2020 11:49:21
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
30.11.2020 11:49:21 Lidia Gniadek strona została dodana