Ustne zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ustne zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

OPŁATY
Bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Straż Miejska
ul. Padlewskiego 13

Telefon: 0 23 654 64 34, tel. alarmowy 986, fax. 0 23 654 64 34
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek od 7:00 do 22:00

OSOBY DO KONTAKTU
1. Grzegorz Ludwiczak (Starszy Inspektor Straży Miejskiej), tel. 023 654 64 34, tel. alarmowy 986
2. Włodzimierz Kołakowski (Inspektor Straży Miejskiej), tel. 023 654 64 34, tel. alarmowy 986

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Termin ustawowy: do 30 dni

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalenie sprawcy popełnienia wykroczenia oraz:
- zastosowanie postępowania mandatowego w przypadku naocznego stwierdzenia popełnienia wykroczenia
– skierowanie sprawy o ukaranie do sądu, jeżeli czynności wyjaśniające dały podstawy do wniesienia wniosku o ukaranie
- nie skierowanie sprawy o ukaranie do sądu, jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie
- zastosowanie innych prawnych środków oddziaływania

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przewidziano

PODSTAWA PRAWNA
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 z późniejszymi zmianami)

UWAGI
W sprawach o wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzonego, jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia o wykroczeniu, pokrzywdzony nie zostanie powiadomiony o wniesieniu wniosku o ukaranie do sądu, to wówczas może jako oskarżyciel posiłkowy, samodzielnie wnieść do sądu wniosek o ukaranie

W przypadku zastosowania postępowania mandatowego, ukarany ma prawo w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu, odwołać się do sądu właściwego do rozpoznanie sprawy. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie.Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: -
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 31.12.2007 10:07:50
Data publikacji informacji: 31.12.2007 10:07:50
Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2007 10:07:50
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
31.12.2007 10:07:50 root@npc.pl strona została dodana