BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (druk do pobrania poniżej lub w Referacie Ewidencji Ludności– pok. Nr 1 oraz w internecie).
2. Dowód uiszczenia opłaty.

OPŁATY 

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31,0 zł i ustalona została w wysokości 4% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Mławie nr rachunku bankowego:79 1090 2604 0000 0001 3379 78 58  z zaznaczeniem „opłata za udzielenie informacji o danych osobowych”. za udzielone pełnomocnictwo 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Stanowisko ds. Ewidencji Ludności pok. Nr 1
Urząd Miasta w Mławie
06-500 Mława ul Henryka Sienkiewicza 1
Telefon: (23) 654-64-40 wew. 601

Godziny przyjęć interesantów:
pn-pt  w godzinach od 8:00 do 16:00

OSOBY DO KONTAKTU
1. Marzena Szemplińska – podinspektor do spraw ewidencji ludności, pok. Nr 1, tel. (23) 654 64 40 wew. 601
2. Marek Stachowicz- inspektor do spraw ewidencji ludności, pok. Nr 1, (23) 654 64 40 wew. 601

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• Niezwłocznie, natomiast w przypadku decyzji administracyjnej - miesiąc.
• Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie z zbiorze żądanych informacji oraz wskazać zakres żądanych informacji.
• Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej

TRYB ODWOŁAWCZY
Do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich, który wydał decyzję.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.  z 2012r. poz. 1407)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz. U.Nr 207.poz.1298),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.11.2008r. w sprawie formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U.  Nr 214, poz. 1353 ze zm/.
 

Do pobrania
Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Stachowicz
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 07.01.2008 15:30:48
Data publikacji informacji: 07.01.2008 15:30:48
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2023 11:38:06
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
17.05.2023 11:38:06 Krzysztof Wesołowski edycja strony
17.11.2022 12:45:45 Krzysztof Wesołowski edycja strony
22.11.2021 12:36:03 Krzysztof Wesołowski edycja strony
25.01.2019 14:05:14 Cezary Lewandowski edycja strony
05.12.2018 11:50:58 Marek Stachowicz edycja strony
30.01.2018 15:48:24 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 11:44:43 Marek Stachowicz edycja strony
17.03.2015 12:35:27 Marek Stachowicz edycja strony
25.09.2013 10:16:54 Marek Stachowicz edycja strony
25.09.2013 09:54:33 Marek Stachowicz edycja strony
20.09.2013 12:47:55 Marek Stachowicz edycja strony
20.09.2013 12:23:14 Marek Stachowicz edycja strony
20.09.2013 12:09:05 Marek Stachowicz edycja strony
07.06.2013 10:06:57 Marek Stachowicz edycja strony
05.06.2013 08:55:23 Marek Stachowicz edycja strony
21.05.2013 13:31:07 Marek Stachowicz edycja strony
20.05.2013 12:28:35 Marek Stachowicz edycja strony
07.01.2008 15:30:48 root@npc.pl strona została dodana