Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (druk do pobrania poniżej lub w Referacie Ewidencji Ludności– pok. Nr 1 oraz w internecie).
2. Dowód uiszczenia opłaty.

OPŁATY 

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31,0 zł i ustalona została w wysokości 4% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Mławie nr rachunku bankowego:79 1090 2604 0000 0001 3379 78 58  z zaznaczeniem „opłata za udzielenie informacji o danych osobowych”. za udzielone pełnomocnictwo 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Stanowisko ds. Ewidencji Ludności pok. Nr 1
Urząd Miasta w Mławie
06-500 Mława ul Henryka Sienkiewicza 1
Telefon: (23) 654-64-40 wew. 601

Godziny przyjęć interesantów:
pn-pt  w godzinach od 8:00 do 16:00

OSOBY DO KONTAKTU
1. Marzena Szemplińska – podinspektor do spraw ewidencji ludności, pok. Nr 1, tel. (23) 654 64 40 wew. 601
2. Marek Stachowicz- inspektor do spraw ewidencji ludności, pok. Nr 1, (23) 654 64 40 wew. 601

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• Niezwłocznie, natomiast w przypadku decyzji administracyjnej - miesiąc.
• Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie z zbiorze żądanych informacji oraz wskazać zakres żądanych informacji.
• Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej

TRYB ODWOŁAWCZY
Do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich, który wydał decyzję.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.  z 2012r. poz. 1407)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz. U.Nr 207.poz.1298),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.11.2008r. w sprawie formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U.  Nr 214, poz. 1353 ze zm/.
 

Do pobrania
Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Stachowicz
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 07.01.2008 15:30:48
Data publikacji informacji: 07.01.2008 15:30:48
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
17.05.2023 11:38:06 Krzysztof Wesołowski edycja strony
17.11.2022 12:45:45 Krzysztof Wesołowski edycja strony
22.11.2021 12:36:03 Krzysztof Wesołowski edycja strony
25.01.2019 14:05:14 Cezary Lewandowski edycja strony
05.12.2018 11:50:58 Marek Stachowicz edycja strony
30.01.2018 15:48:24 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 11:44:43 Marek Stachowicz edycja strony
17.03.2015 12:35:27 Marek Stachowicz edycja strony
25.09.2013 10:16:54 Marek Stachowicz edycja strony
25.09.2013 09:54:33 Marek Stachowicz edycja strony
20.09.2013 12:47:55 Marek Stachowicz edycja strony
20.09.2013 12:23:14 Marek Stachowicz edycja strony
20.09.2013 12:09:05 Marek Stachowicz edycja strony
07.06.2013 10:06:57 Marek Stachowicz edycja strony
05.06.2013 08:55:23 Marek Stachowicz edycja strony
21.05.2013 13:31:07 Marek Stachowicz edycja strony
20.05.2013 12:28:35 Marek Stachowicz edycja strony
07.01.2008 15:30:48 root@npc.pl strona została dodana