BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

UCHWAŁA NR XXXIII/447/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przewodniczący Rady Miasta Mława
Osoba wprowadzająca informację: Aneta Pinczewska
Data wytworzenia informacji: 22.11.2021 09:36:32
Data publikacji informacji: 22.11.2021 09:29:36
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2021 09:36:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
22.11.2021 09:36:32 Aneta Pinczewska strona została dodana