BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Trwa weryfikacja projektów złożonych do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

W przewidzianym czasie na złożenie wniosków do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wpłynęło 6 propozycji projektów. Rozpoczynamy sprawdzanie wniosków pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i finansowym oraz przekażemy wnioskodawcom informację dotyczącą konieczności ewentualnego uzupełnienia braków w złożonych projektach.

Zgodnie z harmonogramem budżetu obywatelskiego weryfikacja projektów potrwa od 22 maja do 22 czerwca 2018 r.

Weryfikowane jest między innymi czy proponowane zadanie jest zgodne z dokumentami dotyczącymi planowania przestrzennego, czy nieruchomość na której ma być realizowane proponowane zadanie stanowi własność Miasta Mława, czy nie jest przeznaczona na inny cel, czy realizacja proponowanego zadania stanowi przeszkodę w realizacji innych zadań realizowanych lub planowanych do realizacji przez Miasto, czy projekt jest ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Przy analizie kosztorysu weryfikowane jest właściwe oszacowanie kosztów, czy projekt będzie generował na przyszłe lata koszty związane z utrzymaniem, konserwacją itp. i czy nie są one niewspółmiernie wysokie w stosunku do jego efektywności. Wnioskodawcom zostanie przekazana informacja dotycząca konieczności ewentualnego uzupełnienia braków w złożonych projektach.

W poniedziałek 25 czerwca 2018 r. ogłoszona zostanie lista propozycji projektów zakwalifikowanych do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na stronie www.mlawa.pl.

Poniżej informacja na temat złożonych projektów wraz z szacunkowym kosztem ich realizacji:

1. Lodowisko całoroczne - sztuczne i bezkosztowe na terenie MOSiR w Mławie

Projekt zakłada budowę sztucznego lodowiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kopernika 38. Koszty przewidują: zakup płyty lodowiska, bandy lodowiska, podłoże wraz z aparaturą.
Szacunkowy koszt realizacji - 300 000 zł

2. Park solankowy "KOMORA", ul. Dworcowa  (działka 1576/95)

Projekt przewiduje początkowo wykarczowanie samosiewów, drzew, krzewów, usunięcie zanieczyszczeń. Wytyczenie alejek spacerowych o nawierzchni ulepszonej, lokalizację ławek parkowych i oświetlenia. W centralnej części parku zlokalizowana zostanie scena, mały zbiornik retencyjny z funkcją edukacyjną oraz niewielka fontanna. Projekt przewiduje pozostawienie wiekowego drzewostanu.
Szacunkowy koszt realizacji - 300 000 zł

3. Mława - miasto z twarzą

Projekt obejmuje wykonanie na ścianach pięciu budynków z zasobu komunalnego miasta murali - portretów ważnych osób związanych z Mławą i regionem, które wpływały na kształt dziejów, kultury i nauki w Polsce i na świecie (Tadeusza Wacława Korzybskiego, Józefa Longina Ostaszewskiego, legendarna Muława, Wilhelma Lawicz - Liszki, Tekli Bądarzewskiej - Baranowskiej, Józefa Opatoszu).
Szacunkowy koszt realizacji - 45 000 zł

4. Całoroczna Mławska Grota/Jaskinia Solankowa na terenie MOSiR w Mławie

Projekt zakłada budowę całorocznej groty/jaskini solankowej, której przeznaczeniem jest pomoc w dolegliwościach dróg oddechowych, dermatologicznych i innych. Grota solna to wyłożona bryłami soli, wyposażona w naturalne oświetlenie (lampy solne), światło żarowe drewniana konstrukcja w skład której wchodzą: bryły solne, płycina rzeźbiona, instalacja elektryczna,  nagłośnienie, sufit gipsowy o jaskiniowych kształtach, lampy solne, leżaki, tężnia solankowa, granulat solny na podłogę, generator jodowo - solankowy.     
Szacunkowy koszt realizacji - 300 000 zł

5. Psie zakątki

Przedmiotem projektu jest utworzenie na terenie miasta czterech stref przeznaczonych dla mławskich psów, w których będą mogły spędzić czas podczas codziennych spacerów z opiekunem, w tym w szczególności załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Na terenie stref ustawione zostaną elementy małej architektury ułatwiającej zadbanie o czystość. Teren stref powinien być ogrodzony przy użyciu niskich ażurowych ogrodzeń oraz wyposażony w ławki.
Szacunkowy koszt realizacji - 140 000 zł

6. Czujniki zanieczyszczenia powietrza przy każdej szkole i nie tylko

Projekt zakłada zakup elementów systemu monitorującego jakość powietrza w Mławie. Polega na zamontowaniu na budynkach szkół, miejskim ratuszu i pozostałych budynkach jednostek organizacyjnych miasta 14 czujników wraz z aplikacją oraz zakup 2 mobilnych czujników. Urządzenia będą informować o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Dodatkowo każdy mieszkaniec będzie miał możliwość sprawdzenia tych danych w aplikacji w telefonie.
Szacunkowy koszt realizacji - 50 000 zł

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 12.06.2018 15:25:01
Data publikacji informacji: 12.06.2018 15:23:07
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2018 15:25:01
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
12.06.2018 15:25:01 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana