Słowackiego 5 po zmianach | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Słowackiego 5 po zmianach

 

Realizator: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 5 w  Mławie , Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o. o.

Okres realizacji projektu: Lata 2018 – 2020

Grupa docelowa projektu: Mieszkańcy podobszaru rewitalizacji nr 2.

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa estetyki budynków i  warunków zamieszkiwania w  obszarze rewitalizacji poprzez podniesienie jakości zasobów mieszkaniowych gminy.

Działania zaplanowane w projekcie [zakres rzeczowy]:

Zakres rzeczowy projektu przewiduje wymianę pokrycia dachu, wykonanie izolacji termicznej i  paroizolacyjnej na poddaszu, wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych od strony zewnętrznej budynku, odnowienie elewacji budynku.

Zakładane rezultaty:

Rezultatem projektu będą lepsze warunki mieszkaniowe grupy docelowej, mieszkania wspartych rodzin będą mieć  wyższy standard i  estetykę, co zostanie zmierzone wzrostem liczby budynków, których estetyka poprawiła się (na podstawie badania jakościowego: ocena budynków przed i  po realizacji projektu).

Finansowanie:

Budżet wspólnoty mieszkaniowej: 741 100,00 zł

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o. o.: 258 900,00 zł

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019 15:47:53
Data publikacji informacji: 10.05.2019 15:47:06
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:14:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:14:48 admin_vobacom edycja strony
10.05.2019 15:47:53 Lidia Gniadek strona została dodana