BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Słowackiego 3 po zmianach

 

Realizator: Miasto Mława i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o. o.

Okres realizacji projektu: Lata 2019-2025

Grupa docelowa projektu: Mieszkańcy o  niskich dochodach zamieszkujący podobszar rewitalizacji nr 2.

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin o  niskich dochodach zamieszkujących w  mieszkaniach komunalnych w  obszarze rewitalizacji poprzez poprawienie jakości i  estetyki budynków mieszkalnych i  realizację termomodernizacji.

W efekcie projektu realizowany będzie cel operacyjny nr 5 GPRMM, a  dodatkowo projekt będzie oddziaływał na realizację kierunku z  celu operacyjnego nr 3 programu: „działania na rzecz poprawy jakości powietrza”.

Działania zaplanowane w projekcie [zakres rzeczowy]:

1. wymiana stropów międzypiętrowych z  drewnianych na żelbetowe,

2. wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych od strony zewnętrznej budynku,

3. przebudowa mieszkań (likwidacja wspólnych łazienek i  korytarzy),

4. wykonanie schodów o  konstrukcji żelbetowej na klatkach schodowych,

5. wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w  lokalach mieszkalnych i  klatkach schodowych,

6. odnowienie elewacji budynku,

7. przebudowa kominów,

8. zmiana sposobu ogrzewania mieszkań,

9. wykończenie mieszkań (wykonanie podłóg, ułożenie glazury, terakoty, pomalowanie ścian),

10. wyposażenie kuchni w: kuchnie gazowe, zlewozmywak z  szafką, kotły dwufunkcyjne wraz z kaloryferami,

11. wyposażenie łazienki w: wannę, sedes, umywalkę, baterie kranowe,

12. wymiana więźby dachowej wraz z  pokryciem dachowym,

13. wykonanie instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej wewnątrz budynku.

Zakładane rezultaty:

Rezultatem projektu będzie wyższa jakość zamieszkiwania w  obszarze rewitalizacji, co zostanie zmierzone wzrostem liczby budynków wielomieszkaniowych, w  których podniósł się ich standard (w oparciu o  parametry analizowane w  diagnozie: ogrzewanie, dostęp do ciepłej wody, gaz, łazienka, wc) oraz liczbą budynków, których estetyka poprawiła się (na podstawie badania jakościowego: ocena budynków przed i  po realizacji projektu).

Finansowanie:

Budżet Miasta Mława: 1 500 000,00 zł

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019 15:46:48
Data publikacji informacji: 10.05.2019 15:45:11
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2019 15:46:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
10.05.2019 15:46:48 Lidia Gniadek strona została dodana