Słowackiego 1 po zmianach | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Słowackiego 1 po zmianach

 

Realizator: Miasto Mława i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o. o.

Okres realizacji projektu: Lata 2019-2021

Grupa docelowa projektu: Mieszkańcy zamieszkujący podobszar rewitalizacji nr 2 ze zdiagnozowanymi problemami społecznymi

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa warunków zamieszkiwania w  obszarze rewitalizacji rodzin z  problemami społecznymi, poprzez podniesienie jakości i  estetyki zasobów mieszkaniowych gminy zlokalizowanych w  tym obszarze.

Projekt będzie realizował przede wszystkim cel operacyjny nr 5 GPRMM, ale jego wielowątkowość (remont wewnątrz budynku, nowa elewacja, wspólne działania) powoduje, że projekt przyczyni się do osiągnięcia celów operacyjnych nr 1 i nr 4 GPRMM.

Działania zaplanowane w projekcie [zakres rzeczowy]:

- wymianę stropów między piętrowych z  drewnianych na żelbetowe,

- wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych od strony zewnętrznej budynku,

- przebudowę mieszkań (likwidacja wspólnych łazienek i  korytarzy – realizacja mieszkań samodzielnych z  własnymi łazienkami),

- wykonanie schodów o  konstrukcji żelbetowej na klatkach schodowych,

- wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej w  lokalach mieszkalnych i  klatkach schodowych,

- odnowienie elewacji budynku,

- przebudowę kominów,

- zmianę sposobu ogrzewania mieszkań,

- wykończenie mieszkań (wykonanie podłóg, ułożenie glazury, terakoty, pomalowanie ścian),

- wyposażenie kuchni w: kuchnie gazowe, zlewozmywak, kotły dwufunkcyjne wraz z  kaloryferami,

- wyposażenie łazienki w: wannę, sedes, umywalkę, baterie kranowe.

- wymianę więźby dachowej wraz z  pokryciem dachowym,

- wykonanie instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej wewnątrz budynku.

- działania integrujące mieszkańców i  motywujące do podejmowania wspólnych działań na rzecz uatrakcyjnienia odnowionego budynku i  jego otoczenia – poprzez zachęcanie mieszkańców do zagospodarowania terenów przed budynkiem (m.in. w  ramach budżetu obywatelskiego). 

Zakładane rezultaty:

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości zasobów mieszkaniowych w  obszarze rewitalizacji, co zostanie zmierzone wzrostem liczby budynków wielomieszkaniowych, w  których podniósł się ich standard (w oparciu o  parametry analizowane w  diagnozie: ogrzewanie, dostęp do ciepłej wody, gaz, łazienka, wc) oraz liczbą budynków, których estetyka poprawiła się (na podstawie badania jakościowego: ocena budynków przed i  po realizacji projektu).

Finansowanie:

Budżet Miasta Mława: 500 000,00 zł

Środki Unii Europejskiej  i budżetu państwa; RPO WM 2014-2020 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych/ odnowa tkanki mieszkaniowej (dotyczy części wspólnych budynków wielorodzinnych) 2 000 000,00 zł

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019 15:45:05
Data publikacji informacji: 10.05.2019 15:44:14
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:14:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:14:48 admin_vobacom edycja strony
10.05.2019 15:45:05 Lidia Gniadek strona została dodana