Realizacja I etapu projektu „The Truth behind a Smile” Lefkara | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Realizacja I etapu projektu „The Truth behind a Smile” Lefkara

1

2

3

 

 

W dniach 11-16 sierpnia br. odbyło się pierwsze ze spotkań, którego gospodarzem było cypryjskie miasto Lefkara. W spotkaniu udział wzięła 10-osobowa delegacja naszego miasta pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta – Pana Krzysztofa Wasiłowskiego oraz Skarbnika Miasta – pana Henryka Antczaka. W skład delegacji weszli również uczestnicy projektu „Mławskie centrum Integracji Społecznej i Zawodowej”, osoby pracujące z młodzieżą, w tym młodzieżą niepełnosprawną, koordynator projektu.

Było to I etap realizacji naszego projektu – miał więc charakter inicjujący. Omówiono zasady realizacji projektu, jego poszczególne etapy, zakładane rezultaty.

Podczas sesji wprowadzającej liderzy grup przedstawili poszczególne delegacje. Następnie przedstawiono przygotowane prezentacje dotyczące problemów społecznych w poszczególnych krajach oraz sposobom ich przeciwdziałania. Przedstawienia naszej delegacji dokonał Pan Henryk Antczak. Następnie przedstawiona została prezentacja Pana Krzysztofa Wierzbickiego o działalności OHP oraz prezentacja Pani Moniki Szeszko-Zaborowskiej poświęcona aktywizacji ludzi starszych w Mławie i prezentacja poświęcona integracji społecznej w naszym mieście.

Odbyły się również warsztat poświęcony wolontariatowi. Warsztat rozpoczął się prezentacją przedstawicielki Cypryjskiej Organizacji na rzecz Wolontariatu. To organizacja państwowa, która koordynuje prace organizacji zajmujących się wolontariatem i przynależy do międzynarodowych organizacji działających w podobnym obszarze. Było to wystąpienie niezwykle ciekawe, co więcej rzeczywiście prezentowano rozwiązania innowacyjne. Dyskutowaliśmy też o innych doświadczeniach związanych z wolontariatem (trudność w zaangażowaniu w wolontariat ludzi pracujących, trudność w przygotowaniu przez organizacje spójnych programów wolontariatu). Zaprosiliśmy też obecnych na sali przedstawicieli samorządów do wspólnego zaangażowania się mieszkańców naszych miast w wolontariat europejski i przygotowanie programów goszczących. Mogłoby to być jednym z rezultatów projektu.

W tym roku w październiku w Warszawie odbędzie się spotkanie organizowane przez Międzynarodową Organizacje ds. Wolontariatu. Przedstawicielka organizacji cypryjskiej zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z naszym miastem i zaoferowała pomoc w kontaktowaniu organizacji mławskich i cypryjskich zajmujących się wolontariatem.

Organizatorzy stanęli przed bardzo trudnym zadaniem, tym bardziej, że wcześniej nie mieli doświadczenia projektowego, ale udało się stworzyć przestrzeń na wzajemne poznanie się, poznanie kultury i tradycji poszczególnych państw i regionów, a także na przegląd doświadczeń w zakresie pracy społecznej i rozwiązań systemowych i prawnych w tym zakresie obowiązujących w poszczególnych państwach.

Podczas podsumowania I spotkania uczestnicy zgodnie stwierdzili, ze najważniejszym jego elementem była możliwość udziału w spotkaniu nie tylko samorządów i przedstawicieli Ważne, że w projekcie uczestniczyli nie tylko przedstawiciele samorządów i instytucji zajmujących się wsparciem społecznym i socjalnym, ale także mieszkańcy naszych miast, którzy korzystali lub korzystają z różnego rodzaju wsparcia. Platformą komunikacji będzie wkrótce strona internetowa, na której dostępne będą wszystkie materiały, prezentacje, kontakty.

 
 
Data wpisu: 25-10-2011r.
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Cecelska
Osoba wprowadzająca informację: Michał Orłowski
Data wytworzenia informacji: 19.09.2023 20:49:20
Data publikacji informacji: 19.09.2023 20:49:20
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
19.09.2023 20:49:20 Michał Orłowski strona została dodana