BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku

W załączniku przedstawiamy Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku przyjętej Uchwałą Nr VIII/78/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015 r. 

Niniejszy dokument został sporządzony według stanu na dzień 31.12.2016 r. i zawiera sprawozdanie z realizacji zadań strategicznych w układzie opisowo-wskaźnikowym.

Opracowanie dokumentu nastąpiło w oparciu o dane i materiały pochodzące z:

1)      Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie

2)      wydziałów merytorycznych, komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Mława,

3)      instytucji działających na terenie Miasta Mława,

4)      Starostwa Powiatowego w Mławie,

5)      miejskich spółek komunalnych.

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 24.08.2017 09:08:02
Data publikacji informacji: 24.08.2017 09:08:02
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2017 15:17:17
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
31.08.2017 15:17:17 Lidia Gniadek edycja strony
24.08.2017 09:08:02 Lidia Gniadek strona została dodana