Raport z realizacji GPRMM za lata 2016-2017 | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Raport z realizacji GPRMM za lata 2016-2017

Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2025 przedstawiamy Państwu pierwszy raport z jego monitoringu obejmujący lata 2016-2017.

Załączone opracowanie przedstawia analizę procesu osiągania celów i postępu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z przyjętym dla nich harmonogramem. Bezpośrednio postępy w osiąganiu poszczególnych celów operacyjnych programu zostały określone w  oparciu o  mierniki określone dla poszczególnych celów operacyjnych z  wykorzystaniem przyporządkowanych do mierników wskaźników.

Źródłem informacji na temat wielkości osiąganych przez te wskaźniki były dane własne Urzędu Miasta Mława oraz dane innych podmiotów funkcjonujących na terenie Gminy, których działalność wpływa na cele zawarte w GPRMM.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 23.10.2018 09:48:03
Data publikacji informacji: 23.10.2018 09:46:44 - 28.02.2050 08:46:44
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:14:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:14:48 admin_vobacom edycja strony
19.01.2019 22:36:51 Lidia Gniadek edycja strony
26.11.2018 08:22:42 Lidia Gniadek edycja strony
23.10.2018 09:48:03 Lidia Gniadek strona została dodana