BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny

Lotgotyp FDS

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 18.12.2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie pomiędzy Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie a Miastem Mława.

Całkowita wartość zadania: 6 783 937,08 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 873 473,04 zł

Wysokość dofinansowania: 3 898 778,00 zł

Poziom dofinansowania – 80% wydatków kwalifikowalnych

Zadanie objęło:

budowę dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej długości 1 019,86 m,

z czego:

  • odcinek nr 1 – ul. Mariacka długości 588,86 m i szerokości jezdni 6,0 m;
  • odcinek nr 2 – ul. Św. Anny długości 184,00 m i szerokości jezdni od 6,0 m do 7,0 m;
  • odcinek nr 3 – ul. Ordona długości 145,00 m i szerokości jezdni od 6,0 m do 7,0 m;
  • odcinek nr 4 – ul. bez nazwy długości 102,00 m i szerokości jezdni 6,0 m;

 W ramach zadania wykonane zostały również chodniki, oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.10.2020 13:03:48
Data publikacji informacji: 16.10.2020 13:02:11 - 30.12.2025 12:02:11
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2021 14:51:03
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
23.09.2021 14:51:03 Lidia Gniadek edycja strony
23.09.2021 12:45:35 Lidia Gniadek edycja strony
16.10.2020 13:03:48 Przemysław Więckiewicz strona została dodana