BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Podanie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego, socjalnego, zamiennego

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
 

Procedura realizacji sprawy:

Podanie wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Mława.

Sprawa prowadzona jest dwuetapowo.

W pierwszym etapie sprawa przekazywana jest do powołanej Komisji mieszkaniowej. Komisja rozpatruje podania oraz podejmuje decyzje odnośnie kwalifikacji wnioskodawcy do wpisania na listę osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobu Miasta Mława.

Drugi etap obejmuje tylko osoby wpisane na listę osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobu mieszkaniowego Miasta. W zależności od dysponowania przez Miasto Mława wolnym lokalem sprawa przekazywana jest do Komisji ds. przydziału mieszkań, która kwalifikuje wnioski do wskazania lokalu. Sprawa przekazywana jest do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie Sp. z o.o. celem przygotowania wskazania i zawarcia umowy najmu.  

2. OPŁATY
Nie podlega.

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

4. OSOBY DO KONTAKTU 
Naczelnik Wydziału Monika Kucka, pokój 10, tel. 23 654 64 38 wew. 310, e-mail: monika [dot] kuckaatmlawa [dot] pl;  Elżbieta Palewska
23 654 64 38 wew. 311, e-mail: elzbieta [dot] palewskaatmlawa [dot] pl

5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Termin: W zależności od dostępności zasobu mieszkaniowego oraz wyniku rozpatrzenia podania.
Sposób załatwienia
Pisemna odpowiedź na podanie

6. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie podlega.

7. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Uchwała Nr XXXIX/428/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 3.12.2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 17.12.2007 11:32:40
Data publikacji informacji: 17.12.2007 11:32:40
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2020 14:56:31
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
27.10.2020 14:56:31 Beata Barwińska edycja strony
30.10.2019 15:23:31 Monika Kucka edycja strony
13.07.2017 12:27:43 Monika Kucka edycja strony
13.07.2017 12:24:37 Monika Kucka edycja strony
13.07.2017 12:14:28 Monika Kucka edycja strony
14.08.2015 10:20:54 Grzegorz Malon edycja strony
17.12.2007 11:32:40 root@npc.pl strona została dodana