Plan mobilności miejskiej uchwalony | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Plan mobilności miejskiej uchwalony

Radni miejscy uchwalili „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Mława”. Podczas ostatniej sesji główne założenia dokumentu prezentował Czesław Warsewicz – prezes zarządu warszawskiej firmy Blue Ocean Business Consulting, która na zlecenie ratusza zbierała dane do planu i prowadziła ich analizę.

Czesław Warsewicz przypomniał, że głównym celem opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Mława” jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszej mobilności z wykorzystaniem przede wszystkim transportu zbiorowego i alternatywnych środków komunikacji oraz z zastosowaniem rozwiązań pozwalających ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Do stworzenia w najbliższych latach takiego planu obligują każde miasto w Europie wytyczne Komisji Europejskiej.

Firma Blue Ocean Business Consulting z Warszawy na zlecenie Urzędu Miasta Mława prowadziła wśród mieszkańców Mławy badania ankietowe i konsultacje społeczne. Ankiety przeprowadzili w 400 gospodarstwach domowych, wśród ok. 1300 osób (badanie objęło wszystkie osiedla na terenie Mławy). Opracowany na ich podstawie „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Mława” został udostępniony mieszkańcom do konsultacji – każdy mógł się z nim zapoznać i przekazać urzędowi swoje uwagi. Więcej o wynikach badań ankietowych można przeczytać na stronie http://www.mlawa.pl/sites/default/files/article/import/najczesciej-jezdzimy-autem-po-zakupy-piesi-chca-byc-bardziej-uprzywilejowani_0.html.

Nad projektem uchwały przyjmującej plan mobilności dyskutowały wszystkie komisje Rady Miasta Mława – każda z nich jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała dokument. Również jednogłośnie za przyjęciem dokumentu zagłosowali radni. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

KN / UMM
Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Grzywacz
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Grzywacz
Data wytworzenia informacji: 02.09.2016 14:21:02
Data publikacji informacji: 02.09.2016 14:21:02
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:48:22
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:48:22 admin_vobacom edycja strony
27.09.2016 09:00:11 Przemysław Więckiewicz edycja strony
02.09.2016 14:21:02 Magdalena Grzywacz strona została dodana