BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 i art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r.)

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Tomaszewski
Osoba wprowadzająca informację: Krzysztof Napierski
Data wytworzenia informacji: 20.12.2018 09:42:31
Data publikacji informacji: 20.12.2018 09:40:27
Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2018 10:03:43
Liczba odsłon: 3
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
20.12.2018 10:03:43 Krzysztof Napierski edycja strony
20.12.2018 10:02:30 Krzysztof Napierski edycja strony
20.12.2018 09:42:31 Krzysztof Napierski strona została dodana