Obwody szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwody szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława

UCHWAŁA Nr VIII/86/2019 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku

                                                                                                                                                         Załącznik  do Uchwały Nr VIII / 86 / 2019

                                                                                                                                                         Rady Miasta Mława

                                                                                                                                                         z dnia 23 maja 2019 r.

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława,

a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława,

od dnia 1 września 2019 r.

 

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły, adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły
od dnia 1 września 2019 r.

1.

Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Hugona Kołłątaja
w Mławie wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

ul. Warszawska 52

Opis granic obwodu szkoły:
- po północnej stronie budynków przy ul. Gabriela Narutowicza oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi,

- po północno-zachodniej stronie budynków przy ul. Nowowiejskiej oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi począwszy od Ronda Solidarności a skończywszy na granicy m. Mławy,
- wzdłuż granicy m. Mławy od ul. Nowowiejskiej do drogi krajowej Nr 7 i ul. Płockiej,
- wzdłuż drogi krajowej Nr 7 do ul. Płockiej,
- po wschodniej stronie budynków przy ul. Płockiej oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi począwszy od drogi krajowej Nr 7 a skończywszy na rzece Seracz,
- wzdłuż rzeki Seracz od ul. Płockiej do ul. Warszawskiej,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Warszawskiej oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi począwszy od rzeki Seracz a skończywszy na ul. 18-go Stycznia,
- po północnej stronie budynków przy ul. 18-go Stycznia oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi począwszy od ul. Warszawskiej a skończywszy na ul. Wąskiej,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Wąskiej oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi.

Do obwodu należą ulice: 18 Stycznia, Browarna, Bukowa, Cegielnia, Gabriela Narutowicza, Gliniana (budynki mieszkalne), Jana i Włodzimierza Lech, Jerzego Mandyća, Jesionowa, Krucza, Maksymiliana Marii Kolbe, Malinowa, Nowowiejska, Ogrodowa, Okólna, Olesin, Olszynowa, Piaskowa, Pl. 1 Maja, por. Pawła Rachockiego „Juranda”, Poziomkowa, Rondo Solidarności, Rybacka, Sadowa, Smolarnia, W. i E. Chądzyńskich, Wacława Grabowskiego „Puszczyka”, Wałowa, Warszawska, Wąska, Wiśniowa, Zabrody, Zygmunta Uzarowicza, Żabieniec.

Ulice wymienione w ww. uchwale należą w całości do obwodu szkoły.

2.

Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Mikołaja Kopernika
w Mławie

ul. Sportowa 1

 

Opis granic obwodu szkoły:
- po północnej stronie budynków przy ul. Żwirki oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi,

- po zachodniej stronie budynków przy ul. Padlewskiego oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi począwszy od ul. Żwirki a skończywszy na ul. Stary Rynek,
- po wschodniej stronie budynków przy ul. Stary Rynek oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi od ul. Padlewskiego do ul. Warszawskiej,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Warszawskiej oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi od ul. Stary Rynek do rzek Seracz,
- wzdłuż rzeki Seracz od ul. Warszawskiej do ul. Płockiej,
- po wschodniej stronie budynków  przy ul. Płockiej oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi począwszy od rzeki Seracz a skończywszy na drodze krajowej Nr 7,
- wzdłuż drogi krajowej Nr 7 od ul. Płockiej do granicy m. Mławy,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Płońskiej oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi, wzdłuż granicy m. Mławy do ul. Szreńskiej,
- po północno-zachodniej stronie budynków przy ul. Henryka Sienkiewicza oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi od ul. Płońskiej do ul. Joachima Lelewela,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Joachima Lelewela oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi.

Do obwodu należą ulice: 3 Maja, Bagno, Bajkowa, Banku Miast, Bednarska, Bolesława Chrobrego, Bursztynowa, Ciepła, Długa, Gen. Władysława Andersa, Grzebskiego, Henryka Sienkiewicza, Hoża, Jaroszyka, Joachima Lelewela, Komunalna, Kręta, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Krzywa, Miła, Misjonarska, Nadrzeczna, Osiedlowa, Piękna, Plac 3 Maja, Platynowa, Płocka, Płońska, Powstania Warszawskiego, Powstańców Styczniowych, Radosna, Rondo ks. Jerzego Popiełuszki, Rondo Niepodległości, Rondo Wolności, Sądowa, Skwer Marii Przyborzanki, Spichrzowa, Sportowa od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Bagno,  Spółdzielcza, Srebrna, Stanisława Wyspiańskiego, Stary Rynek, Stefana Żeromskiego, Strażacka, Szewska, Szmaragdowa, Świerkowa, Wesoła, Wigury, Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna, Zduńska, Złota, Żwirki.

Numery budynków w podziale ulic:

– ul. Sportowa od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Bagno – nr parzyste od 2ndo 12, nr nieparzyste od 3 do 11.

Pozostałe ulice wymienione w ww. uchwale należą w całości do obwodu szkoły.

3.

Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 3

im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie

ul. Pogorzelskiego 4

 

Opis granic obwodu szkoły:
- po północnej stronie budynków przy Alei Józefa Piłsudskiego oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi począwszy od ul. Brukowej a skończywszy na Rondzie Jana Pawła II,

- po północno-wschodniej stronie budynków przy ul. Napoleońskiej oznaczonych parzystymi numerami od Ronda Jana Pawła II do ul. Wysokiej,
- po wschodniej stronie budynków przy ul. Górnej oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi od ul. Napoleońskiej do Ronda Żołnierzy Wyklętych,
- po północnej stronie osi Alei Marszałkowskiej od Ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Szpitalnej,
- po wschodniej stronie budynków przy ul. Szpitalnej oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi od Alei Marszałkowskiej do ul. Wojska Polskiego,
- po zachodniej stronie osi ul. Piechowskiego od ul. Wojska Polskiego do ul. PCK,
- po północnej stronie osi ul. PCK od ul. Piechowskiego do ul. Szpitalnej,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Olsztyńskiej oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi od ul. PCK do Alei Józefa Piłsudskiego,
- po południowej stronie budynków przy Alei Józefa Piłsudskiego oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi od ul. Żwirki do ul. Juliusza Słowackiego,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Juliusza Słowackiego oznaczony parzystymi numerami porządkowymi,
- po północnej stronie budynków przy ul. Tadeusza Kościuszki oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi od ul. Juliusza Słowackiego do ul. Granicznej,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Granicznej oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Brukowej, wzdłuż torów kolejowych,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Brukowej oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi, wzdłuż torów kolejowych.

Do obwodu należą ulice: Abp. Ignacego Krasickiego, Aleja Józefa Piłsudskiego od ul. Żwirki do ul. Brukowej, Anny Dobrskiej, Biskupa Leona Wetmańskiego, Brukowa, Chabrowa, Cicha, Ciechanowska, dr Józefa Witwickiego, dr Michała Łojewskiego, Graniczna od Alei Józefa Piłsudskiego do ul. Tadeusza Kościuszki, Henryka Pogorzelskiego, Jana Matejki, Jaśminowa, Juliana Tuwima, Klonowa, Konwaliowa, ks. Jana Twardowskiego, Ludwika Waryńskiego, Makowa, Marii Czechowskiej, Mrozowskiej, Narcyzowa, Obrońców Mławy, Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Osiedle Młodych, płk Leona Krajewskiego, Podgórna, Ppłk. Stanisława Ślesickiego,  Przemysłowa, Rondo Jana Pawła II, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Różana, Sokalskiego, Stanisława Staszica, Staszewskiego, Stefana Roweckiego "Grota", Storczykowa, Szarych Szeregów, Szpitalna, Tulipanowa, Władysława Broniewskiego, Wojciecha Kossaka, Wysoka, Zuzanny Morawskiej.

Numery budynków w podziale ulic:

– Aleja Józefa Piłsudskiego od ul. Brukowej do ul. Żwirki – nr parzyste od 6 do 62, nr nieparzyste od 1 do 79,
– ul. Graniczna od Alei Józefa Piłsudskiego do ul. Tadeusza Kościuszki – nr parzyste od 8 do 56, nr nieparzyste od 1 do 11A.

Pozostałe ulice wymienione w ww. uchwale należą w całości do obwodu szkoły.

4.

Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 4

im. Haliny Rudnickiej
w Mławie wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

ul. Graniczna 39

 

Opis granic obwodu szkoły:
- wzdłuż granicy m. Mławy począwszy od zachodniej strony budynków położonych przy ul. Adama Bienia oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi a skończywszy na Alei Marszałkowskiej,

- po południowej stronie osi Alei Marszałkowskiej od granic m. Mławy do Ronda Żołnierzy Wyklętych,
- po wschodniej stronie budynków położonych przy ul. Górnej oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi,
- po północnej stronie budynków przy Alei Józefa Piłsudskiego oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi od Ronda Jana Pawła II do ul. Brukowej,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Brukowej oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi, wzdłuż torów kolejowych,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Granicznej oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi od ul. Brukowej do ul. Tadeusza Kościuszki, wzdłuż torów kolejowych,
- po południowej stronie budynków przy ul. Stefana Batorego oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi od torów kolejowych do ul. Batalionów Chłopskich,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Batalionów Chłopskich oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi od ul. Stefana Batorego do ul. Adama Bienia.

Do obwodu należą ulice: 20 Dywizji Wojska Polskiego, Abpa Antoniego Nowowiejskiego, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Aleja Józefa Piłsudskiego od ul. Brukowej w stronę dworca PKP, Aleja Marszałkowska, Błękitna, Bracka, Brzasku, Brzozowa, Ceglana, Ciasna, Cmentarna, Danuty Siedzikówny „Inki”, Diamentowa, Dworcowa, Działdowska, Dźwigowa, Fortepianowa, Gajowa.  Gdyńska, Gitarowa, Górna, Granatowa, Graniczna od ul. Kościelnej do Alei Józefa Piłsudskiego, Grzybowa, Hanny Rudzkiej-Cybisowej, Hm. Wandy Szczęsnej - Lesiowskiej, Instalatorów, Jasna, Józefa Skrobińskiego, Jutrzenki, Kapliczna, Karola Szymanowskiego, Kazimierza Pużaka, Klawesynowa, Kościelna, Krajewo, Krótka, Kryształowa, ks. Ignacego Krajewskiego, ks. Mariana Czapli, Lazurowa, Leśny Zakątek, LG Electronics, Ligi Obrony Kraju, Łączna, Łysa Góra, Majora Sergiusza Grudkowskiego, Majowa, Mała, Mechaników, Modra, Napoleońska, Niecała, Niska, Nowa, Okrężna, Ostaszewskiego, Piekiełko, Podborna, Przyrynek, Rondo Wólka, Rynkowa, Saksofonowa, Sary Lipskiej, Smyczkowa, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Stefana Batorego, Studzieniec, Tadeusza Jasińskiego, Tadeusza Sygietyńskiego, Tekli Bądarzewskiej, Tęczowa, Turkusowa, Turystyczna, Wiadukt Mazurski, Wiadukt Rypiński, Wiktora Altera, Zimnocha, Żuromińska, Żwirowa.

Numery budynków w podziale ulic:

- ul. Graniczna od ul. Kościelnej do Alei Józefa Piłsudskiego – nr parzyste od 58 do 88, nr nieparzyste od 15 do 37.

Pozostałe ulice wymienione w ww. uchwale należą w całości do obwodu szkoły.

5.

Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 6

z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie

ul. Żołnierzy 80-go Pułku Piechoty 4

 

Opis granic obwodu szkoły:
- po południowej stronie osi Alei Marszałkowskiej od ul. Szpitalnej do granicy m. Mławy,

- wzdłuż granicy m. Mławy od Alei Marszałkowskiej do północno-zachodniej strony budynków położonych przy ul. Nowowiejskiej oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi od granicy m. Mławy do Ronda Solidarności,
- po północnej stronie budynków przy ul. Gabriela Narutowicza oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Padlewskiego oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi od ul. Stary Rynek do ul. Żwirki,
- po północnej stronie budynków przy ul. Żwirki oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Olsztyńskiej oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi,
- po północnej stronie osi ul. PCK od ul. Szpitalnej do ul. Piechowskiego,
- po zachodniej stronie osi ul. Piechowskiego od ul. PCK do ul. Wojska Polskiego,
- po wschodniej stronie budynków przy ul. Szpitalnej oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi od ul. Wojska Polskiego do Alei Marszałkowskiej.

Do obwodu należą ulice: Alfreda Kleniewskiego, Anny Jagiellonki, Antoniego „Torfa” Załęskiego, Armii Krajowej, Bolesława Prusa, Braci Koszutzkich, Daleka, Dobra, Dzierzgowska, Fryderyka Chopina, Gen. Franciszka Krajowskiego, Gen. Józefa Bema, Gen. Józefa Hallera, Gen. Stanisława Maczka, Gen. Władysława Sikorskiego, Handlowa, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Kochanowskiego, Janusza Korczaka, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Klickiego, Księcia Maciusia I, Księdza Piotra Skargi, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie,Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Misia Puchatka, mjr Henryka Sucharskiego, mjr Hubala, Narodowych Sił Zbrojnych, Nowoleśna, o. Honoriusza Kowalczyka, Olsztyńska, Padlewskiego, Parkowa, PCK, Piechowskiego, płk Antoniego Lawicz Liszki, płk Franciszka Dudzińskiego, płk Jana Karcza, płk Stanisława Fedorczyka, Polna, Poświętna, Powstańców Wielkopolskich, Prof. Ryszarda Bagińskiego, Promyk, Pszenna,Republiki Pińczowskiej, Romana Dmowskiego, Romualda Traugutta, Rondo Flagi Polskiej, Rondo Żołnierzy Wyklętych, Rzęgnowska, Słoneczna, Spokojna, Szkolna, Targowa, Wasiłowskiego, Willowa, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego, Wójtostwo, Wymyślin, Zacisze, Żołnierzy 80-go Pułku Piechoty, Żytnia.

Ulice wymienione w ww. uchwale należą w całości do obwodu szkoły.

6.

Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 7

im. Zuzanny Morawskiej
w Mławie wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

ul. Ordona 14

 

Opis granic obwodu szkoły:
- po południowej stronie budynków przy ul. Stefana Batorego oznaczanych nieparzystymi numerami porządkowymi począwszy od ul. Batalionów Chłopskich a skończywszy na torach kolejowych,

- po północnej stronie budynków przy ul. Tadeusza Kościuszki oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi od torów kolejowych do ul. Juliusza Słowackiego,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Juliusza Słowackiego oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi,
- po południowej stronie budynków przy Alei Józefa Piłsudskiego oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi począwszy od ul. Juliusza Słowackiego do ul. Joachima Lelewela,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Joachima Lelewela oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Henryka Sienkiewicza oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi od ul. Joachima Lelewela do ul. Mariackiej,
- po północno-zachodniej stronie budynków przy ul. Henryka Sienkiewicza oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi od ul. Mariackiej do torów kolejowych,
- po południowo-wschodniej stronie budynków przy ul. Szreńskiej oznaczonych nieparzystymi numerami porządkowymi,
- wzdłuż granicy m. Mławy od ul. Szreńskiej do ul. Podmiejskiej,
- po zachodniej stronie ul. Batalionów Chłopskich, wzdłuż granicy m. Mławy,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Adama Bienia oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi,
- po zachodniej stronie budynków przy ul. Batalionów Chłopskich oznaczonych parzystymi numerami porządkowymi.

Do obwodu należą ulice: Adama Bienia, Aleja Świętego Wojciecha, Batalionów Chłopskich, Braci Gierymskich, Bronisława Malinowskiego, Cypriana Kamila Norwida, Józefa Leszczyńskiego, Juliusza  Słowackiego, Kolejowa, Mariacka, Mazurska, Ordona, Osiedle Książąt Mazowieckich, Podmiejska, Sportowa od ul. Zachodniej do ul. Henryka Sienkiewicza, Stanisława Anyszki, Szreńska, Św. Anny, Tadeusza Korzybskiego, Tadeusza Kościuszki, Wacława Szwejkowskiego, Wiadukt Szreński, Wiejska, Zachodnia, Zdzisława Sadowskiego, Zygmunta Krasińskiego.

Numery budynków w podziale ulic:

- ul. Sportowa od ul. Zachodniej do ul. Henryka Sienkiewicza – nr parzyste od 14 do 30, nr nieparzyste 19, 21.

Pozostałe ulice wymienione w ww. uchwale należą w całości do obwodu szkoły.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Staszewska
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Staszewska
Data wytworzenia informacji: 31.01.2020 10:20:10
Data publikacji informacji: 31.01.2020 10:11:39
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:12:51
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:12:51 admin_vobacom edycja strony
31.01.2020 10:24:07 Magdalena Staszewska edycja strony
31.01.2020 10:20:10 Magdalena Staszewska strona została dodana