BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Lp.

Nazwa MPZP

Kwartał ulic

Uchwała

Publikacja

Uwagi

Link

             

1.

Kopernika II

Kopernika-Torfa Załęskiego- Powstańców Wielkopolskich

XXXVIII/4441997

z dnia 29.12.1997r.

Dziennik Urzędowy Województwa

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/kopernika-ii-kopernika-torfa-zaleskiego-powstancow-wielkopolskich-dudzinskiego-xxxviii-444

Ciechanowskiego Nr 14, poz. 67 z dnia 15.05.1998

 
 

2.

Płocka

Stara Płocka- Płocka- Olesin- droga krajowa Nr 7-tory kolejowe

XXXVIII/445/1997

z dnia 29.12.1997r.

Dziennik Urzędowy Województwa

obowiązuje w części

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/stara-plocka-plocka-olesin-droga-nr-7-i-tory-kolejowe-xxxviii-445-1997-z-dnia-29121997-r

Ciechanowskiego Nr 14, poz. 68 z dnia 15.05.1998

 
 

3.

Dzierzgowska

Dzierzgowska- Daleka- Narutowicza

XXXVIII/446/1997

z dnia 29.12.1997r.

Dziennik Urzędowy Województwa

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/dzierzgowskadzierzgowska-daleka-narutowicza-xxxviii-446-1997-z-dnia-29121997-r-0

Ciechanowskiego Nr 14, poz. 66 z dnia 15.05.1998

 
 

4.

Zmiana

Teren dla kościoła

XXXV/460/2002

z dnia 29.07.2002r.

Dziennik Urzędowy Województwa

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/zmiana-kopernika-ii-tereny-dla-kosciola-xxxv-460-2002-z-dnia-29072002-r

Kopernika II

Mazowieckiego Nr 248, poz. 6361 z dnia 29.01.2002

 
   

5.

Kopernika

Korczaka-Torfa Załęskiego- Armii Krajowej- Księcia Maciusia- Dudzińskiego

VI/50/2003

z dnia 31.03.2003r.

Dziennik Urzędowy Województwa

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/kopernika-korczaka-torfa-zaleskiego-armii-krajowej-ksiecia-maciusia-dudzinskiego-vi-50-0

Mazowieckiego Nr 226, poz. 5922 z dnia 20.08.2003

 
 

6.

Grzebskiego

Grzebskiego- Szewska- Warszawska-rondo

VII/66/2003

z dnia 28.04.2003r.

Dziennik Urzędowy Województwa

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/srodmiescie-mlawy-grzebskiego-grzebskiego-szewska-warszawska-rondo-vii662003-z-dnia

Mazowieckiego Nr 176, poz. 4340 z dnia 01.07.2003

 
 

7.

Długa

Długa- Wyspiańskiego- Bagno

XII/126/2003

z dnia 25.11.2003r.

Dziennik Urzędowy Województwa

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/srodmiescie-mlawy-dlugadluga-wyspianskiego-bagno-dluga-wyspianskiego-bagno-xii-126-2003-z

Mazowieckiego Nr 128, poz. 3152 z dnia 29.05.2004

 
 

Mazowieckiego Nr 226/04, poz. 6072, z dnia 06.09.2004

 
 

9.

Nowowiejska

Wschodnia strona drogi krajowej Nr 7-rejon ul. Nowowiejskiej i Dzierzgowskiej

XII/127/2003

z dnia 25.11.2003r.

Dziennik Urzędowy Województwa

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/nowowiejska-xii-127-2003-z-dnia-25112003-r

Mazowieckiego Nr 61/07, poz. 1372

 

z dnia 23.03.2007

 

10.

Szpital

Dobrskiej- Szpitalna- Osiedle Młodych

XVII/202/2004

z dnia 30.03.2004r.

Dziennik Urzędowy Województwa

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/szpital-xii-202-2004-z-dnia-30032004-r

Mazowieckiego Nr 61/07, poz. 1370,

 
 

z dnia 23.03.2007

 

11.

Ordona

Sienkiewicza- Ordona

XXXVI/469/2002

z dnia 27.08.2002

Dziennik Urzędowy Województwa

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/sienkiewicza-ordona-xxxvi4692002-z-dnia-27082002r

Mazowieckiego Nr 305/02, z dnia 26.11.2002

 
 

12.

Krajewo

dla obszaru położonego w północno-wschodniej części Miasta Mława w rejonie ulicy Krajewo i granicy Miasta

Mława

VIII/85/2015

z dnia 30.06.2015r.

Dziennik Urzędowy Województwa

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/krajewo-viii852015-z-dnia-30062015r

Mazowieckiego poz.7500, z dnia 08.09.2015

 
 
   

13.

Wójtostwo I

Wójtostwo- Torfa Załąskiego – Nowoleśna- rzeka Seracz

XI/124/2015

z dnia 27.10.2015r.

Dziennik Urzędowy Województwa

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xi1242015-rady-miasta-mlawa-z-dnia-27-pazdziernika-2015r-w-sprawie-miejscowego

Mazowieckiego poz.9512, z dnia  25.11.2015

 
 

14.

Zachodnia

Os. Książąt Mazowieckich- Zachodnia-Kościuszki- linia kolejowa

XI/123/2015

z dnia 27.10.2015r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz.9512, z dnia 25.11.2015

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xi1232015-rady-miasta-mlawa-z-dnia-27-pazdziernika-2015r-w-sprawie-miejscowego

 
 

15.

dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława

między ulicami Mikołaja Kopernika, PCK, Anny Dobrskiej,

Ciechanowską, Górną i linią kolei wąskotorowej

XL/486/2018 z dnia

27 marca 2018r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz. 4851 z dnia 2 maja 2018r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

Mazowieckiego z dnia 2 maja 2018r.

WNP-I.4131.52.2018.MO

opublikowane w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego

poz. 5002 z dnia 8 maja 2018r.

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/xl4862018-z-dnia-27-marca-2018r

 

16.

dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ul. Mikołaja Kopernika, Lasem Mławskim, granicą miasta, drogą krajową Nr 7,
ul. Łąkową, ul. Padlewskiego,
ul. Wójtostwo

XL/487/2018 z dnia

27 marca 2018r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz. 4852 z dnia 2 maja 2018r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

Mazowieckiego z dnia 2 maja 2018r.

WNP- I.4131.53.2018.MO

opublikowane w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego

poz. 5003 z dnia 8 maja 2018r.

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/xl4872018-z-dnia-27-marca-2018r

17.

dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między linią kolejową, Os. Książąt Mazowieckich i ul. Henryka Sienkiewicza

XL/488/2018 z dnia

27 marca 2018r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz. 4853 z dnia 2 maja 2018r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

Mazowieckiego z dnia

30 kwietnia 2018r. WNP-

I.4131.54.2018.MO opublikowane w

Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego poz. 4878 z dnia 2 maja

2018r.

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xl4882018-rady-miasta-mlawa-z-dnia-27-marca-2018r

18.

dla obszaru położonego w południowej części Miasta Mława w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi Nr 7, granicy Miasta Mława, linii kolejowej i rzeki Seracz –
część 1

Nr XLII/507/2018 z

dnia 29 maja 2018r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz. 6260 z dnia 18 czerwca 2018r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

Mazowieckiego z dnia 20 czerwca

2018r. WNP-I.4131.74.2018.MO

opublikowane w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego

poz. 6575 z dnia 20 czerwca 2018r

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xlii5072018-rady-miasta-mlawa-z-dnia-29-maja-2018r

zmiana dla obszaru położonego w południowej części Miasta Mława w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi Nr 7, granicy Miasta Mława, linii kolejowej i rzeki Seracz –
część 1

Nr XII/304/2020 z dnia 13 października 2020r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz. 10562 z dnia

21 października 2020r

 

https://bip.mlawa.pl/artykul/nr-xlii5072018-z-dnia-29-maja-2018r

19.

„Zachodnia II”

Nr XII/170/2019 z

  dnia 19 listopada 2019r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz. 13712 z dnia

 29 listopada 2019r

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

Mazowieckiego z dnia 23 grudnia

2019r. WNP-I.4131.235.2019.MO

opublikowane w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego

poz. 15790 z dnia 24 grudnia 2019r

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/nr-xii1702019-z-dnia-19-listopada-2019r

20.

„Polna”

Nr XIV/212/2020 z

dnia 13 stycznia 2020r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz. 1172 z dnia

23 stycznia 2020r

 

http://www.bip.mlawa.pl/artykul/nr-xiv2122020-z-dnia-13-stycznia-2020r

21.

dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ul. Podborną, Lasem Mławskim, ul. Mikołaja Kopernika i linią kolei wąskotorowej

Nr XII/305/2020 z dnia 13 października 2020r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz. 10563 z dnia

21 października 2020r

 

https://bip.mlawa.pl/artykul/nr-xxi3052020-z-dnia-13-pazdziernia-2020-r

22.

„Targowa”

Nr XII/306/2020 z dnia 13 października 2020r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz. 10564 z dnia

21 października 2020r

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2020r.

WNP-I.4131.183.2020.MO

opublikowane w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego

poz. 11392 z dnia 19 listopada 2020 r.

https://bip.mlawa.pl/artykul/nr-xxi3062020-z-dnia-13-pazdziernia-2020-r

23.

„Targowa” część II

Nr XLI/525/2022
z dnia 28 czerwca 2022r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz. 7895 z dnia 22 lipca 2022r

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2022r.

WNP-I.4131.163.2022.MO

opublikowane w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego

poz. 7837 z dnia 21 lipca 2022 r

https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/uchwala-nr-xli5252022-z-dnia-28-czerwca-2022r-w-sprawie-miejscowego-planu

24.

„Dzielnica Przemysłowa”

Nr XLI/526/2022
z dnia 28 czerwca 2022r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz. 7896
z dnia 22 lipca 2022r

 

https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/uchwala-nr-xli5262022-z-dnia-28-czerwca-2022r

25.

"Osiedle Młodych" część I

Nr XLII/542/2022 z dnia 20 września 2022r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz. 9968 z dnia 29 września 2022r

 

https://bip.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xlii5422022-z-dnia-20-wrzesnia-2022r

26.

„Błękitna”

Nr XLV/574/2022 z dnia 29 listopada 2022r.

Dziennik Urzędowy Województwa

Mazowieckiego poz. 13227 z dnia 8 grudnia 2022r

 

https://bip.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xlv5742022-z-dnia-29-listopada-2022r

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 13.02.2008 14:26:14
Data publikacji informacji: 13.02.2008 14:26:14
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2023 12:15:11
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.02.2023 12:15:11 Janina Bęć edycja strony
24.08.2022 14:22:40 Magdalena Zmysłowska edycja strony
19.08.2022 08:57:52 Magdalena Zmysłowska edycja strony
19.08.2022 08:57:06 Magdalena Zmysłowska edycja strony
26.03.2021 09:38:11 Milena Rutkowska edycja strony
22.02.2021 10:57:02 Milena Rutkowska edycja strony
21.01.2021 09:39:23 Milena Rutkowska edycja strony
24.11.2020 15:07:22 Milena Rutkowska edycja strony
23.11.2020 11:21:13 Milena Rutkowska edycja strony
26.02.2020 11:34:59 Milena Rutkowska edycja strony
26.02.2020 11:31:23 Milena Rutkowska edycja strony
25.02.2020 12:06:08 Milena Rutkowska edycja strony
11.10.2018 11:22:09 Cezary Lewandowski edycja strony
11.10.2018 11:16:18 Milena Rutkowska edycja strony
11.10.2018 10:15:44 Milena Rutkowska edycja strony
11.10.2018 09:47:22 Milena Rutkowska edycja strony
19.04.2018 11:19:47 patryk_sm edycja strony
19.04.2018 10:56:53 patryk_sm edycja strony
13.02.2008 14:26:14 root@npc.pl strona została dodana