O projekcie - Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

O projekcie - Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III

EFSkapitał ludzkinarodowa strategia spójnościflaga

Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania
 

Miasto Mława zrealizuje projekt systemowy „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” nr POKL.09.01.02-14-226/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 9.2.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Termin realizacji: 01.08.2013 – 30.06.2014
Wartość projektu: 367 241,10 PLN
Przyznane dofinansowanie: 367 241,10 PLN

W ramach projektu mławskie szkoły podstawowe zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne, w tym tablice multimedialne, komputery, programy i gry edukacyjne, zabawki. Na pomoce dydaktyczne przeznaczono   133 780,10 PLN. Kwota dotacji: 233 460,00 PLN przeznaczona jest na zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III.

Łącznie  zrealizowane zostanie  3510  godzin lekcyjnych zajęć , w tym:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
- gimnastyka korekcyjna,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: muzykoterapia, integracja sensoryczna,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Zajęcia w mławskich podstawówkach będą  realizowane w roku szkolnym 2013/2014.

 
 

Galeria zdjęć:

wspomaganie rozwoju

 

Data wpisu: 10-09-2013r. 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Cecelska
Osoba wprowadzająca informację: Michał Orłowski
Data wytworzenia informacji: 06.09.2023 21:26:45
Data publikacji informacji: 06.09.2023 21:26:45
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
08.09.2023 19:08:01 Michał Orłowski edycja strony
06.09.2023 21:26:45 Michał Orłowski strona została dodana