O projekcie - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

O projekcie - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych

EFSkapitał ludzkinarodowa strategia spójnościflaga

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych

 

Miasto Mława zrealizowało projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 9.2.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Termin realizacji: 01.02.2012 – 31.12.2013
Wartość projektu: 368 928,00 PLN
Przyznane dofinansowanie: 368 928,00 PLN

W ramach projektu mławskie szkoły podstawowe zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, w tym tablice multimedialne, komputery, programy i gry edukacyjne, zabawki. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano  137 808,74 PLN. Kwota dotacji: 213 343,00 PLN przeznaczono na zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III.

Łącznie  zrealizowano 4840 godzin lekcyjnych zajęć , w tym:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
- gimnastyka korekcyjna,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: muzykoterapia, integracja sensoryczna,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Zajęcia w mławskich podstawówkach były realizowane w roku szkolnym 2012/2013 oraz w okresie od września do grudnia roku szkolnego 2013/2014.

idywindualizacja

Data wpisu: 20-07-2012r. 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Cecelska
Osoba wprowadzająca informację: Michał Orłowski
Data wytworzenia informacji: 06.09.2023 21:08:37
Data publikacji informacji: 06.09.2023 21:08:37
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
08.09.2023 19:06:22 Michał Orłowski edycja strony
06.09.2023 21:08:37 Michał Orłowski strona została dodana