O projekcie - Dziecięca akademia przyszłości | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

O projekcie - Dziecięca akademia przyszłości

EFSkapitał ludzkinarodowa strategia spójnościflaga

Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych
 
O projekcie:

Miasto Mława uzyskało środki  w wysokości 72 096,00 zł (100% kosztów kwalifikowanych) na realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu systemowego  Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

W Mławie projekt jest realizowany w 3 szkołach podstawowych:
- w Szkole Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej - 1 grupa

- w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego – 1 grupa

- w Szkole Podstawowej nr 7 im. Zuzanny Morawskiej – 2 grupy.
 

Każda z grup będzie uczestniczyć w bloku nieodpłatnych zajęć dodatkowych w wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie  w okresie od września 2012r. do czerwca 2013r. Blok obejmuje 20 godzin zajęć miesięcznie w  następującym podziale:

-    4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)

-   3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych

-   4 godziny zajęć z języków obcych

3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

-    6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych

 
 
Data wpisu: 09-10-2012r.
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Cecelska
Osoba wprowadzająca informację: Michał Orłowski
Data wytworzenia informacji: 06.09.2023 21:22:05
Data publikacji informacji: 06.09.2023 21:22:05
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
08.09.2023 19:07:32 Michał Orłowski edycja strony
06.09.2023 21:22:05 Michał Orłowski strona została dodana