Możemy głosować na projekty złożone w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Możemy głosować na projekty złożone w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Udostępniamy Państwu formularz do głosowania w konsultacjach w sprawie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Dziś rozpoczynamy głosowanie na wybrane projekty. Przypominamy, że każdy mieszkaniec naszego miasta może oddać tylko jeden głos na jeden z zaproponowanych  projektów.

Głosowanie potrwa od dzisiaj, tj. 25 czerwca do 11 lipca do godz. 12.00.

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Mława, który do dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. 2 maja 2018 roku ukończył 16 lat.  W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, wymagany jest podpis opiekuna prawnego. Przez prawidłowo oddany głos rozumie się wybór  jednego projektu z listy dostępnej na formularzu zgłoszeniowym poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybieram”, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL oraz podpisanie zawartych w formularzu oświadczeń. Urna do głosowania została umieszczona w holu Urzędu Miasta Mława na parterze, zaraz przy wejściu. Ze względu na nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), które weszły w życie 25 maja 2018 r., prosimy mieszkańców Mławy o osobiste oddawanie swojego głosu. Zgodnie z zapisami w klauzuli informacyjnej tylko Burmistrz Miasta Mława jest administratorem danych wskazanych w formularzu i mogą być one przetwarzane przez pracowników przez niego wskazanych, będących w składzie Zespołu Weryfikacyjnego.
Głos będzie uznany za nieważny, jeśli zajdzie co najmniej jedna z poniższych okoliczności: na karcie nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż jeden projekt, mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu, dane osobowe wpisane na karcie są nieczytelne, bądź niepoprawne, brak podpisu osoby głosującej, bądź brak podpisu opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy wnioskodawców oraz mieszkańców naszego miasta na spotkanie, w trakcie którego autorzy projektów omawiać będą projekty zakwalifikowane do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie zostało zaplanowane w dniu 3 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 16.30 w Sali na Piętrze Miejskiego Domu Kultury.

Poniżej opisy projektów zgłoszonych oraz pozytywnie zweryfikowanych w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz formularz zgłoszeniowy.

Lodowisko całoroczne - sztuczne i bezkosztowe na terenie MOSiR w Mławie
Projekt zakłada budowę sztucznego lodowiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kopernika 38. Koszty przewidują: zakup płyty lodowiska, bandy lodowiska, podłoże wraz z aparaturą. Wykonanie zatwierdzonego projektu obejmuje standardową wersję budowy lodowiska. Nie obejmuje budowy oraz zakupu niezbędnych do uruchomienia lodowiska elementów wyposażenia dodatkowego związanych z lokalizacją projektu.
Szacunkowy koszt realizacji - 300 000 zł

Park solankowy „KOMORA”, ul. Dworcowa  (działka 1576/95)
Projekt przewiduje wykarczowanie samosiewów, drzew, krzewów, usunięcie zanieczyszczeń. Wytyczenie alejek spacerowych o nawierzchni ulepszonej, lokalizację ławek parkowych i oświetlenia. W centralnej części parku zlokalizowana zostanie scena, mały zbiornik retencyjny z funkcją edukacyjną oraz niewielka fontanna. Projekt przewiduje pozostawienie wiekowego drzewostanu.
Szacunkowy koszt realizacji - 300 000 zł

Mława - miasto z twarzą
Projekt obejmuje wykonanie na ścianach pięciu budynków z zasobu komunalnego miasta murali - portretów ważnych osób związanych z Mławą i regionem, które wpływały na kształt dziejów, kultury i nauki w Polsce i na świecie (Tadeusza Wacława Korzybskiego, Józefa Longina Ostaszewskiego, legendarna Muława, Wilhelma Lawicz - Liszki, Tekli Bądarzewskiej - Baranowskiej, Józefa Opatoszu).
Szacunkowy koszt realizacji - 45 000 zł

Całoroczna Mławska Grota/Jaskinia Solankowa na terenie MOSiR w Mławie
Projekt zakłada budowę całorocznej groty/jaskini solankowej, której przeznaczeniem jest pomoc w dolegliwościach dróg oddechowych, dermatologicznych i innych. Grota solna to wyłożona bryłami soli, wyposażona w naturalne oświetlenie (lampy solne), światło żarowe drewniana konstrukcja w skład której wchodzą: bryły solne, płycina rzeźbiona, instalacja elektryczna,  nagłośnienie, sufit gipsowy o jaskiniowych kształtach, lampy solne, leżaki, tężnia solankowa, granulat solny na podłogę, generator jodowo - solankowy.     
Szacunkowy koszt realizacji - 300 000 zł

Psie zakątki
Przedmiotem projektu jest utworzenie na terenie miasta czterech stref przeznaczonych dla mławskich psów, w których będą mogły spędzić czas podczas codziennych spacerów z opiekunem, w tym w szczególności załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Na terenie stref ustawione zostaną elementy małej architektury ułatwiającej zadbanie o czystość. Teren stref powinien być ogrodzony przy użyciu niskich ażurowych ogrodzeń oraz wyposażony w ławki.
Szacunkowy koszt realizacji - 140 000 zł

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2018 11:22:41
Data publikacji informacji: 28.06.2018 11:21:49
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:16:15
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:16:15 admin_vobacom edycja strony
28.06.2018 11:22:41 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana