Mława stawia na zrównoważony rozwój. Powstanie Plan mobilności miejskiej | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Mława stawia na zrównoważony rozwój. Powstanie Plan mobilności miejskiej

Miasto Mława przystąpiło do opracowania „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został podmiot – firma Blue Ocean Business Consulting z Warszawy, która na nasze zlecenie zbierze dane i przeprowadzi ich analizę.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej każde miasto w Europie powinno w najbliższych latach przygotować Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Opracowanie i wdrożenie dokumentu ma na celu m.in. zwiększenie atrakcyjności całego systemu transportu zbiorowego, poprawę bezpieczeństwa, redukcję zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych oraz rozwój infrastruktury rowerowej.

Co ważne, plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Mławy opierać się będzie na długoterminowej wizji i przejrzystym planie wdrożenia zidentyfikowanych działań. Jednocześnie plan zakłada istotny udział strony społecznej na etapie opracowywania dokumentu. W ramach prac projektowych firma Blue Ocean wykona badania ankietowe zachowań i preferencji komunikacyjnych wśród mieszkańców miasta. Dodatkowo każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wniesienia własnych uwag i postulatów do przygotowywanej koncepcji.

- Stworzenie dokumentu pozwoli w bardziej skuteczny sposób kształtować i realizować politykę zrównoważonego transportu miejskiego. Chcemy aby wszystkie jego elementy uzupełniały się  i był zgodne z preferencjami mieszkańców – mówi Sławomir Kowalewski, Burmistrz Miasta Mława.

Zasadniczą zmianą w kontekście planu mobilności jest odmieniony proces planowania, aniżeli ma to miejsce w „tradycyjnym” modelu. Do tej pory w dokumentach strategicznych koncentrowano się na rozwoju transportu kolejowego bądź autobusowego. Plany mobilności wychodzi poza te ramy, koncentrując się dodatkowo na rozwoju infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów i pieszych.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Mławy powstanie do końca lipca bieżącego roku. Wcześniej mieszkańcy zaproszeni zostaną do udziału w badaniach ankietowych oraz wezmą udział w konsultacjach społecznych.

- Proszę mieszkańców o życzliwość i otwartość w kontaktach z ankieterami firmy Blue Ocean Business Consulting. Chcemy, aby dokument, który powstanie był rzetelnym materiałem, na którym oprzemy nasze kolejne działania – apeluje Sławomir Kowalewski.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM
Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Grzywacz
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Grzywacz
Data wytworzenia informacji: 05.05.2016 15:58:59
Data publikacji informacji: 05.05.2016 15:58:59
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:51:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:51:02 admin_vobacom edycja strony
06.06.2016 13:49:22 Cezary Lewandowski edycja strony
05.05.2016 15:58:59 Magdalena Grzywacz strona została dodana