Licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. stracą ważność 31 grudnia 2022 r. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. stracą ważność 31 grudnia 2022 r.

Wszystkie licencje TAXI wydane przez Urząd Miasta Mława przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji.

Licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. stracą ważność 31 grudnia 2022 r.

Wszystkie licencje TAXI wydane przez Urząd Miasta Mława przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). 

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taxi zobowiązani są do wymiany licencji do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taxi, a także każdy kierowca zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejsza niż miesiąc przez złożeniem wniosku (od 1 stycznia 2020 roku nie mogą być dodatkowo skazani prawomocnie za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: Anna Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 29.04.2021 12:11:38
Data publikacji informacji: 29.04.2021 12:02:31
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:10:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:10:32 admin_vobacom edycja strony
07.09.2021 12:57:00 Oliwia Żaboklicka edycja strony
29.04.2021 12:11:38 Anna Sokołowska strona została dodana