Konsultacje społeczne w sprawie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Konsultacje społeczne w sprawie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

2016-09-19

ORG.3020.1.2016.AD

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Mława

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława oraz Uchwały Nr XVIII/228/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczących Mławskiego Budżetu Obywatelskiego zawiadamiam, iż w terminie od 26 września 2016 r. do 7 października 2016 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Celem konsultacji jest przeznaczenie części wydatków z budżetu Miasta Mława na 2017 rok na wskazane przez mieszkańców projekty.

Tryb i zasady Mławskiego Budżetu Obywatelskiego określone są w Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XVIII/228/2016 z dnia 31 maja 2016 r. Rady Miasta Mława w sprawie przeprowadzenia
na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczących Mławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Formy prowadzenia konsultacji:

1) protokołowane otwarte spotkanie z mieszkańcami i Wnioskodawcami, które odbędzie się
w dniu 26 września 2016 r. o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Mławie;

2) ankiety samodzielnie wypełniane przez respondentów, z wykorzystaniem formularza
do głosowania stanowiącego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 98/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie realizacji działań objętych procedurą Mławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Forma i miejsce udostępnienia formularza do głosowania stanowiącego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 98/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 czerwca 2016r.:

1) w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19

2) w wersji elektronicznej na stronie www.mlawa.pl w zakładce poświęconej Mławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.

Osoba odpowiedzialna: Janina Budzichowska - Zastępca Burmistrza Miasta Mława, Przewodnicząca Zespołu Weryfikacyjnego Mławskiego Budżetu Obywatelskiego, którego skład określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29.06.2016 r.

Sławomir Kowalewski

Burmistrz Miasta Mława

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 19.09.2016 15:56:58
Data publikacji informacji: 19.09.2016 15:56:58
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:48:22
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:48:22 admin_vobacom edycja strony
06.12.2016 15:10:19 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
20.09.2016 08:58:26 Cezary Lewandowski edycja strony
19.09.2016 15:59:08 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
19.09.2016 15:56:58 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana