Już wiemy na co zostaną wydane środki w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Już wiemy na co zostaną wydane środki w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

Zespół Weryfikacyjny wyjął z urn 4477 formularzy ankiety do głosowania w konsultacjach w sprawie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Po analizie formalnej i zliczeniu ważnych głosów okazało się że ponad 33 % spośród głosujących wybrało projekt Wizja rewitalizacji skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora". Z liczbą głosów 1510 wygrał projekt miejsca odpoczynku dla mieszkańców Wólki.

Proponowany projekt przewiduje wykarczowanie samosiewów, odrostów drzew i krzewów, usunięcie zanieczyszczeń; wytyczenie alejek spacerowych o nawierzchni gruntowej oraz piaskowych nawierzchni wokół planowanych urządzeń siłowni plenerowej i zestawów zabawowych dla starszych i młodszych dzieci. Wzdłuż alejek przewiduje się lokalizację ławek parkowych i oświetlenie. W części północno-zachodniej zaplanowano estradę z opcją wykorzystania jako kina plenerowego z co najmniej trzema rzędami ławek. Szacowana wartość tego projektu to 300 tys. zł, czyli tyle, ile i w 2017 roku radni przeznaczyli na realizację projektów zaproponowanych i wybranych przez mieszkańców w ramach MBO.

Poparcie poszczególnych projektów w kolejności zdobytych głosów wygląda następująco:


Zadanie: Wizja rewitalizacji skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora"

Szacunkowy zweryfikowany koszt - 300.000 zł

Ilość ważnych oddanych głosów - 1510

 

Zadanie: Zagospodarowanie terenu miejskiego na zapleczu MDK w Mławie

Szacunkowy zweryfikowany koszt - 212.000 zł

Ilość ważnych oddanych głosów - 1228

 

Zadanie: Nasza orkiestra dęta

Szacunkowy zweryfikowany koszt - 68.200 zł

Ilość ważnych oddanych głosów - 936

 

Zadanie: Budowa oświetlenia na ul. LOK, drodze dojazdowej do zalewu Ruda

Szacunkowy zweryfikowany koszt - 170.000 zł

Ilość ważnych oddanych głosów - 342

 

Zadanie: Budowa chodnika ze ścieżką bieżną przy Alei Marszałkowskiej

Szacunkowy zweryfikowany koszt - 230.000 zł

Ilość ważnych oddanych głosów - 124

 

Zadanie: Wykonanie oświetlenia odcinka ul. Dworcowej ulicznymi lampami hybrydowymi

Szacunkowy zweryfikowany koszt - 75.000 zł

Ilość ważnych oddanych głosów - 13

 

Zadanie: „Zdrowo - fizycznie Osiedle Obrońców Mławy" - outdoor fitness

Szacunkowy zweryfikowany koszt - 169.000 zł

Ilość ważnych oddanych głosów - 1

RAZEM oddano 4 154 ważnych głosów

Po analizach okazało się, że około 7 % ankiet było nieważnych (ok. 10 % rok temu). Powodem, nieważności głosów było najczęściej złożenie dwóch formularzy przez tego samego mieszkańca, zrobiło tak aż 164 mieszkańców. Błędny nr PESEL, bądź nie wpisanie go zupełnie było powodem odrzucenia 105 głosów. Komisja weryfikacyjna znalazła również w urnie formularze, gdzie wskazano więcej niż jeden projekt, czy nie wskazano żadnego, brakowało również podpisów głosujących. Podsumowując złożono 323 błędnie wypełnione formularze ankiet.

Uprawnionych do głosowania, a wiec osób powyżej 16 roku życia było 25 193 mieszkańców Mławy. 17,44 % z nich wzięło udział w głosowaniu w sprawie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 12.10.2016 12:29:40
Data publikacji informacji: 12.10.2016 12:29:40
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:48:22
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:48:22 admin_vobacom edycja strony
12.10.2016 12:31:54 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
12.10.2016 12:29:40 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana